Artikler fra Capio


Brystimplantater og udvikling af kræft - sidste nye om brystimplantater

Vores plastikkirurger modtager rigtig mange henvendelser fra kvinder med brystimplantater efter en nyhedshistorie i november om, at en fransk undersøgelse har påvist en sammenhæng mellem en bestemt type brystimplantater og lymfekræft. De har derfor skrevet en artikel om risikoen for udvikling af BIA-ALCL (Brystimplantat-associeret Anaplastisk Large-Cell Lymphoma). Læs den her.

Af Benedikte Thuesen og Trine Foged Henriksen

Vi har i den senere tid modtaget rigtig mange henvendelser fra kvinder med brystimplantater, som er bekymrede for, om de udvikler kræft pga. deres silikonebrystimplantater, og spørger, om vi anbefaler, at de får dem fjernet. Denne reaktion skyldes overskriften fra TV2 d. 27. november 2018:
Frankrig slår alarm over kobling mellem kræft og implantater.

Teksturerede Allergan-implantater taget af markedet
Fra d. 20. december 2018 må teksturerede implantater af mærket Allergan ikke længere markedsføres i Europa, da de ikke længere er CE-mærket (den europæiske kvalitets- og sikkerhedsgodkendelse). Årsagen er, at de teksturerede implantater fra Allergan optræder hyppigere end andre implantatmærker blandt de kvinder, der er registreret med den sjældne kræftform Brystimplantat-associeret Anaplastisk Large-Cell Lymphoma (BIA-ALCL). Allergan-implantater er blandt de hyppigst anvendte i verden.

BIA-ALCL (Brystimplantat-associeret Anaplastisk Large-Cell Lymphoma) er ikke brystkræft, men en form for lymfekræft, som i meget sjældne tilfælde kan opstå i bindevævet rundt om brystimplantaterne. De franske sundhedsmyndigheder har valgt ikke at forny Allergans CE-godkendelse, før der foreligger yderligere dokumentation for sikkerheden. Samtidig anbefaler de franske sundhedsmyndigheder, at man bruger implantater med glat overflade til brystforstørrende operationer og brystrekonstruktioner, indtil en høring om ALCL er afholdt. De øvrige sundhedsmyndigheder vurderer, at der aktuelt ikke er indikation for denne anbefaling.

Komplikationer i forbindelse med BFO
Brystforstørrende operation er en af de mest efterspurgte plastikkirurgiske operationer i Danmark. På verdensplan regner man med (ifølge en helt ny opgørelse), at 30-35 millioner kvinder har fået indlagt silikonebrystimplantater. Brystimplantater er blandt de hyppigst anvendte og mest velundersøgte implantater i verden. De teksturerede implantater er mest populære, hvilket skyldes, at de mindsker risikoen for kapselskrumpning (brystet bliver hårdt), og at dråbeformede implantater roterer.

Som ved alle andre kirurgiske indgreb er der risiko for komplikationer i forbindelse med operationen. De hyppigste komplikationer er infektion, blodansamling, føleforstyrrelser, kapselskrumpning (brysterne bliver hårde, hvilket skyldes at bindevævet omkring implantatet bliver tykt og stramt) og lækage af implantaterne.

Senest har man fundet en mulig sammenhæng mellem brystimplantater og en minimal øget risiko for at udvikle en form for lymfekræft: Brystimplantat-associeret Anaplastisk Large-Cell Lymphoma (BIA-ALCL). Der er registreret 615 tilfælde i verden med BIA-ALCL siden 1997, ud af de omkring 30-35 millioner kvinder som har brystimplantater (d.v.s. en risiko på langt under 1 promille). Heraf er 17 patienter døde. Det er altså en yderst sjælden tilstand.

Symptomer på BIA-ALCL
Symptomerne på sygdommen er oftest akut, smertefuld, voldsom hævelse af det ene bryst på grund af væske rundt om implantatet, som ofte opstår flere år (ofte mere end 10 år) efter, man har fået implantaterne lagt ind. Man kan dog også få en fuldstændig harmløs væskeansamling omkring et implantat. Får du udtalt hævelse, skal du derfor henvende dig til din egen læge eller din plastikkirurg med henblik på undersøgelse.

Man ved ikke hvorfor nogen kvinder udvikler denne yderst sjældne kræftform, men sandsynligvis er det en kombination af forskellige faktorer som genetisk disposition og udvikling af biofilm (bakterier) samt forskellige fremstillingsteknikker af implantaternes overflade. Det tyder på, at implantater med en grov teksturering (ru overflade) har større tendens til at udvikle BIA-ALCL, end implantater med en mindre teksturering.

Risiko for udvikling af BIA-ALCL
I en australsk undersøgelse har man fundet en livstidsrisiko på 1:3.800 for at udvikle BIA-ALCL med Allergan-brystimplantater (som er groft teksturerede implantater), mens risikoen for Mentor-implantater (som er fint teksturerede implantater, og som vi anvender på Capio CFR) er 1:66.000. Det er altså uhyre sjældent, når man tager i betragtning, at 1:10 kvinder udvikler brystkræft.

I USA går snakken også meget på, om implantater kan udløse autoimmune sygdomme (som leddegigt, mb. Sjøgren og Mb. Raynaud): Symptomerne kaldes ASIA syndrom eller breast implant illness (BII). Tidligere har meget store internationale undersøgelser afkræftet dette. Og en nyere, stor metaanalyse har heller ikke fundet nogen sammenhæng mellem implantater og langtidshelbredseffekter.

Brystimplantater er sikre
Derfor er konklusionen blandt brystkirurger og plastikkirurger verden over, at brystimplantater er sikre, men de kan forårsage meget sjældne og i nogle tilfælde alvorlige komplikationer. (”Breast implants are safe, but have very rare, sometimes serious, side effects”).

Det anbefales IKKE, at man får udskiftet eller fjernet brystimplantater, selv om man har Allergan-implantater eller andre teksturerede implantater.  Men såfremt man udvikler vedvarende væskedannelse omkring sit brystimplantat, knudedannelse ved brystet eller tilstødende lymfeknuderegion (armhule eller over kravebenet), skal man rette henvendelse til sin egen læge eller sin plastikkirurg med henblik på en klinisk undersøgelse og ultralydsscanning. Her suges væske ud fra det hævede bryst eller tages en vævsprøve. Diagnosen stilles ved mikroskopi. Viser det sig, at man har den sjældne cancerform ALCL, er behandlingen at få fjernet implantaterne, væsken og den omgivende bindevævskapsel. Langt de fleste vil være helbredt med denne behandling.

Læs mere om plastikkirugi hos Capio her

Tilbage