Hvor tilfredse er vores patienter? - Capio CFTK Kvalitetsindex, november 2014

Capio CFTKs løbende kvalitetsarbejde fortsætter, og for os betyder det, at alle vores interessenter skal kunne være sikre på, at vi tilbyder specialistbehandling af højest mulige kvalitet.

Vi gennemfører hele tiden undersøgelser blandt vores vægtopererede patienter for at sikre, at patienterne får den rette modtagelse og behandling. Resultaterne præsenteres i vores månedlige kvalitetsindeks. Resultaterne fra november er flotte, og vi er stolte over det arbejde, vi udfører. Ud af vores patienters kommentarer kan vi blandt andet læse, at vi har professionelle medarbejdere og et rart miljø på klinikken. Der er givetvis ting, vi kan gøre bedre, og sammen arbejder vi på at forbedre vores patienters oplevelse.

 

 Kvalitetsindeks november  

Citat fra nogle patienter i november:

"Virkelig søde medarbejdere – lige fra det administrative personale til plejepersonale, kirurg og narkoselæge/sygeplejerske"

"God kontakt med lægen"

"Jeg ville ønske, I også havde en afdeling i Göteborg"

 

De spørgsmål, vi stiller i patientundersøgelsen, handler om kvalitetsområder som:

  • Modtagelse
  • Informationsniveau
  • Miljøet på klinikken
  • Helhedsindstrykket

Det er frivilligt at udfylde undersøgelsen, og man kan være anonym. Svarene anføres på en skala med seks trin, som bruges til at udregne et indeks, hvor 100 % er fuldkommen tilfredse patienter.

Capio CFTK medvirker hvert år i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersøgelse, som har fokus på medicinsk kvalitet. Resultaterne fra 2013 er gode og ligger over gennemsnittet i Sverige. Læs mere om resultaterne i SOReg her » 