Capio CFTK Kvalitetsindeks, januar 2015: 100 % ville anbefale vores klinik

Vores kvalitetsarbejde fortsætter. Dette er årets første resultat af de tolv patientundersøgelser, vi vil præsentere i løbet af året. 

Vi har fortsat høje og positive tal. Også denne måned ville 100 % af de adspurgte anbefale vores klinik til andre. 

"Det er utrolig glædeligt, at vores patienter er så tilfredse, at de vil anbefale os videre. Det er den bedste bedømmelse, vi kan få af vores løbende kvalitetsarbejde", siger Ewa Börjesson, administrerende direktør på Capio CFTK.

Kvalitetsindeks for Capio CFTK, januar 2015

Om Capio CFTK Kvalitetsindeks 

Vi gennemfører hele tiden undersøgelser blandt vores vægtopererede patienter for at sikre, at patienterne får den rette modtagelse og behandling. Resultaterne præsenteres i vores månedlige kvalitetsindeks. 

De spørgsmål, vi stiller i patientundersøgelsen, handler om kvalitetsområder som:

  • Modtagelse
  • Informationsniveau
  • Miljøet på klinikken
  • Helhedsindstrykket

Det er frivilligt at udfylde undersøgelsen, og man kan være anonym. Svarene anføres på en skala med seks trin, som bruges til at udregne et indeks, hvor 100 % er fuldkommen tilfredse patienter. 

Mere om vores kvalitetsarbejde

Capio CFTK medvirker hvert år i SORegs (Scandinavian Obesity Surgery Register) kvalitetsundersøgelse, som har fokus på medicinsk kvalitet. Resultaterne fra 2013 er gode og ligger over gennemsnittet. Læs mere om resultaterne i SOReg her » 

Vi stræber altid efter at gøre det bedre. Det er et kontinuerligt arbejde, som aldrig står stille. Vores kvalitetsmodel hviler på fire hjørnesten: moderne medicin, god information, venlig modtagelse og hensigtsmæssigt miljø og udstyr. Læs mere om Capiomodellen »