Patientforsikring

Som sundhedsfacilitet i Sverige er det lovpligtigt at have en patientforsikring. For de privatbetalende patienter har Capio tegnet en patientforsikring hos Zurich. Hvis du rammes af en skade kan du have ret til en økonomisk erstatning under forudsætning af at skaden er erstatningsberettiget ifølge patientskadelove 1996:799, Riksdagen-patientskadelov. Hvis man ikke får tilkendt en erstatning skyldes det ofte at skaden ikke har kunne undgås.