Kvalitet

Vi følger op og udvikler løbende kvaliteten af vores arbejde. Alt for at give vores patienter specialistpleje med højest mulig kvalitet. Vi deltager i SOREG og rapporterer månedligt vores kvalitetsindeks.

Tilfredse interessenter er vigtige for alle organisationer, selv for Capio CFTK. For os betyder det, at uanset om du er patient, partner eller familie, altid ved, at vi arbejder for at sikre, at vores patienter modtager specialistpleje med højeste kvalitet.

 

Resultater af Capio CFTKs patientundersøgelse

Som led i Capio CFTKs igangværende kvalitetsarbejde gennemføres løbende patientundersøgelser for at sikre vores kvalitetsarbejde. Undersøgelserne er baseret på erfaringer fra vores operative patienter omkring en operation og understøtter det resultat. Læs om de seneste resultater »

  Kvalitetsarbejde i Capio

Capios kvalitetsmodel bygger på fire hjørnesten: moderne medicin, god information, venlig modtagelse og hensigtsmæssigt miljø og udstyr. Læs mere om Capio-modellen 

  

Capio CFTK Kvalitetsindeks

Som et led i det fortsatte kvalitetsarbejde hos Capio CFTKs gennemføres løbende patientundersøgelser for at sikre vores kvalitetsarbejde. Resultaterne fremlægges månedsvis. Undersøgelserne er baseret på vores opererede patienters oplevelser i forbindelse med en operation og er grundlaget for det kvalitetsindeks, vi præsenterer hver måned. Læs om de seneste resultater »

Read more