Kvalitet

Vi følger op og udvikler løbende kvaliteten i vores arbejde. Alt sammen for at give vores patienter specialistbehandling af højest mulige kvalitet. Vi fremlægger vores kvalitetsindeks hver måned.

Illustration kvalitetsindeks

Det er vigtigt for alle organisationer at have tilfredse interessenter, også for Capio CFTK. For os betyder det, at uanset om du er patient, samarbejdspartner eller pårørende, så skal du vide, at vi bestræber os på, at vores patienter skal have specialistbehandling af højest mulige kvalitet. 

 

Kvalitetsarbejde i Capio

Capios kvalitetsmodel bygger på fire hjørnesten: moderne medicin, god information, venlig modtagelse og hensigtsmæssigt miljø og udstyr. Læs mere om Capio-modellen 

  

Capio CFTK Kvalitetsindeks

Som et led i det fortsatte kvalitetsarbejde hos Capio CFTKs gennemføres løbende patientundersøgelser for at sikre vores kvalitetsarbejde. Resultaterne fremlægges månedsvis. Undersøgelserne er baseret på vores opererede patienters oplevelser i forbindelse med en operation og er grundlaget for det kvalitetsindeks, vi præsenterer hver måned. Læs om de seneste resultater »

Read more