Vores kunder spørger

Capios helbredspakker er netop målrettet forebyggelse af sygdom hos den enkelte.

Vi tager udgangspunkt i dig og din nuværende helbredstilstand ud fra grundig dialog omkring det på forhånd udfyldte spørgeskema, de udførte undersøgelser samt relevante prøver. På den måde identificerer vi risikofaktorer, der potentielt kan lede til sygdom, og vi vurderer samtidig, om der er mistanke til eksisterende sygdom.

Vi vejleder dig personligt og giver dig råd til, hvordan du bedst kan forebygge sygdom med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Hos Capio har vi, efter grundige overvejelser og refleksioner, bevidst valgt ikke at tage de såkaldte cancermarkør-blodprøver hos mænd og kvinder uden symptomer på kræft, idet ingen cancermarkør-blodprøver i dag er tilstrækkeligt præcise og sikre. Derfor tilbydes cancermarkør-blodprøver heller ikke som del af de offentlige screeningsprogrammer for forskellige kræftformer.

Cancermarkørblodprøver kan være forhøjede uden at man har kræft og kan være normale selvom man har kræft.

Vi ønsker ikke at risikere at udsætte vores patienter for at skulle gennemgå unødvendige udredningsprogrammer med potentielle risici for komplikationer, og vi ønsker heller ikke at skabe falsk tryghed, om at man er rask uden nødvendigvis at være det.

Vi tager en række andre blodprøver i forbindelse med helbredsundersøgelsen, og ud fra disse samt den grundige kliniske undersøgelse og omfattende samtale omkring dit helbred, vil man ofte kunne få en indikation på, hvorvidt der kan være mistanke til alvorlig sygdom. Vurderer vi, at dette er tilfældet, vil du blive guidet videre til din egen læge, så du kommer ind i systemet ad den mest hensigtsmæssige udredningsvej.

Det mener vi er mest ordentligt.

I Danmark har vi et velfungerende screeningsprogram for brystkræft for kvinder mellem 50-69 år. Man har vurderet at mammografiscreening hvert andet år i denne aldersgruppe er optimalt i forhold til at finde brystkræft, og der er ikke undersøgelser der viser, at det er bedre at lave mammografiscreeninger hyppigere end hvert andet år.

Mammografi er ikke anbefalet som screening i øvrige aldersgrupper.

Det skyldes, at det er kvinder i aldersgruppen 50-69 år, der hyppigst får brystkræft. Desuden har yngre kvinder ofte et tættere brystvæv, der kan vanskeliggøre vurderingen af en mammografi. Mammografi er derfor en mindre sikker metode til kvinder under 50 år.

En mammografi er forbundet med udsættelse for en vis mængde røntgenstråling, og ud fra bekendtgørelsen om ioniserende stråling og strålebeskyttelse* fremgår det, at man ikke bør udsætte personer uden for det officielle screeningsprogram for røntgenstråling, medmindre man mistænker brystkræft.

Vi har derfor hos Capio taget et reflekteret valg om, at vi ikke tilbyder mammografi som screening i vores forebyggende helbredspakker.