FAQ

Et helbredstjek hos Capio inkluderer målinger af kropssammensætning, kolesterol, blodsukker, blodtryk og kondital, samt en livsstilssamtale og handlingsplan. Det fokuserer på en hurtig vurdering af din sundhedstilstand og praktiske råd til forbedring.

En helbredsundersøgelse er mere omfattende og inkluderer en lægelig undersøgelse, lungefunktionsundersøgelse, hvile-EKG, ultralydsscanninger og en detaljeret helbredsrapport. Undersøgelsen er designet til at identificere potentielle sundhedsproblemer og give en dybdegående analyse af din helbredstilstand.

Henvender du dig med et ønske om en mere dybdegående undersøgelse, så læs mere om vores helbredsundersøgelser her.

Et 30-minutters helbredstjek indeholder de samme målinger som et 20-minutter tjek, men inkluderer også en livsstilssamtale og en handlingsplan. Spørgeskemaet fokuserer på kost, rygning, alkohol, motion og søvn. Resultaterne og handlingsplanen kan tilgås online.

Et nattjek er et 45-minutters helbredstjek, der er lovpligtigt for natarbejdere ifølge Arbejdsmiljøloven. En natarbejder defineres i arbejdstidsloven som en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Dette tjek er vigtigt for at overvåge helbredet hos natarbejdere, da natarbejde kan påvirke både fysisk og psykisk helbred negativt.

Det anbefales generelt at få foretaget et helbredstjek mindst en gang om året, især hvis du har en travl hverdag, udfører natarbejde eller har helbredsrisici som forhøjet blodtryk, diabetes eller overvægt. For natarbejdere er det lovpligtigt at få et helbredstjek ved ansættelse og minimum hvert tredje år.

Ja, i forbindelse med livsstilssamtalen kan du også få rådgivning om mental sundhed. Hvis du oplever stress, angst eller andre mentale udfordringer, kan sygeplejersken hjælpe med at identificere relevante ressourcer og strategier for at forbedre din mentale sundhed og velvære.

Vi forstår, at beskyttelse af dine personlige sundhedsdata er vigtig. Efter dit helbredstjek bliver alle dine målinger og spørgeskemaresultater behandlet fortroligt og opbevaret sikkert. Dine data er kun tilgængelige for dig og de sundhedsprofessionelle, der udfører helbredstjekket. Virksomheden får ikke adgang til individuelle medarbejderes sundhedsdata.

For at hjælpe virksomheden med at forstå den generelle sundhedstilstand blandt medarbejderne, udarbejder vi en anonymiseret rapport, som viser samlede data uden at identificere enkeltpersoner. Dette sikrer, at din personlige sundhedsinformation forbliver privat, mens virksomheden kan få indsigt i overordnede sundhedstendenser og behov.