Ann Bovin

Speciallæge i kardiologi, MD

Tilknyttede afdelinger
Capio Viborg

Introduktion

Ann Bovin har særlig ekspertise i udredning og behandling af iskæmisk hjertesygdom, herunder diagnostik, risikovurdering, akut behandling, efterbehandling, genoptræning og sekundær forebyggelse. Endvidere interesse for sportskardiologi, risikovurdering og flyvemedicin.

Ann Bovin forsker i hjerterehabilitering og indførte i 2007 specialiseret tværfaglig hjerterehabilitering efter akut blodprop i hjertet på sygehusene i Viborg og Skive.

Ann Bovin er speciallægeuddannet på Hospitalsenheden Vest Herning og Aarhus Universitetshospital Skejby og er til daglig sektionsleder for hjerterehabilitering på Sygehus Lillebælt Vejle.

Uddannelse

  • Speciallæge i intern medicin og kardiologi, Hospitalsenheden Vest Herning og Aarhus Universitetshospital Skejby.
  • 2004: Medicinsk kandidateksamen MD ved Aarhus Universitet.

Erfaring

  • Konsulent i kardiologi ved Capio siden 2018.
  • Sektionsleder for hjerterehabilitering på Sygehus Lillebælt Vejle.
  • National cardiovaskulær forebyggelseskoordinator for European Association of Preventive Cardiology EAPC.
  • Næstformand i Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase DHRD.
  • Tidligere formand for arbejdsgruppen for Præventiv Kardiologi og Rehabilitering i Dansk Cardiologisk Selskab DCS.
  • En af initiativtagerne til det nationale forskningsprojekt DanBlock, der undersøger effekten af betablokkerbehandling efter akut blodprop i hjertet.
  • Tidligere medlem af DCS NBV-udvalget 2015-2019, der koordinerer den Nationale Behandlings Vejledning.