Bente Fiirgaard

Speciallæge i Diagnostisk Radiologi

Tilknyttede afdelinger
Capio MR Viborg

Introduktion

Uddannelse

 • 1995: Speciallæge i Diagnostisk Radiologi
 • 1986: Lægevidenskabelig embedseksamen, Odense Universitet

Erfaring

 • 2017: Freelance radiolog
 • 2017-2019: Overlæge, Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers
 • 2004-2017: Overlæge, Billeddiagnostisk afdeling, MR-Centret, Skejby Sygehus/Røntgen og Skanning, AUH
 • 2003-2004: Vikar for afdelingslæge, Billeddiagnostisk afdeling, MR-Centret, Skejby Sygehus
 • 1999-2000: Konstitueret Overlæge, Røntgen R, Århus Kommunehospital
 • 1997-2003: Afdelingslæge, Røntgen R, Århus Kommunehospital
 • 1996-1997: 1. reservelæge, Billeddiagnostisk afdeling, MR-Centret, Skejby Sygehus
 • 1994-1996: 1. reservelæge, Røntgen R, Århus Kommunehospital
 • 1994: 1. reservelæge, Neuroradiologisk afdeling, Århus Kommunehospital
 • 1993-1994: Vikar for 1. reservelæge, Neuroradiologisk afdeling, Århus Kommunehospital
 • 1993: Vikar for 1. reservelæge, Røntgendiagnostisk afdeling, Odense Sygehus
 • 1991-1993: Kursusreservelæge, Røntgendiagnostisk afdeling, Odense Sygehus (oprykket som bagvagt i 17 mdr.)
 • 1990-1991: Reservelæge, Røntgendiagnostisk afdeling, Vejle Sygehus
 • 1989: Vikar for reservelæge, Røntgendiagnostisk afdeling, Vejle Sygehus
 • 1989: Vikar for reservelæge, Parenkymkirurgisk afdeling, Odense Sygehus
 • 1988-1989: Reservelæge, Røntgendiagnostisk afdeling, Odense Sygehus (oprykket som mellemvagt i 7 mdr.)
 • 1988: Vikar for reservelæge, Røntgendiagnostisk afdeling, Odense Sygehus
 • 1987-1988: Reservelæge, Kirurgisk afdeling, Faaborg Sygehus
 • 1987: Reservelæge (turnus), Medicinsk afdeling Svendborg Sygehus
 • 1986-1987: Reservelæge, Kirurgisk afdeling, Faaborg Sygehus

Øvrig information

Peer-reviewed artikler i tidsskrifter

 • “Internal Richter's hernia due to congenital peritoneal defect”, Bente Fiirgaard and Arne Agertoft, Acta Chir Scand 154: 537, 1988
 • “A Case of Recidivating Pneumocephalus with Two Different Aetiological Factors”, B.Fiirgaard, D.Knudsen, V.Brøndum, Roentgen-Bl. 43 (1990) 163-165
 • “Renal Artery Aneurysm Detected by Pulsed Doppler Ultrasound”, V.Brøndum, B.Fiirgaard, Roentgen-Bl. 43 (1990) 510-511
 • “Scheuermann's sygdom”, Bente Fiirgaard & Arne Agertoft, Ugeskr Læger 1990; 152: 2843-2846
 • “Muscular hamartoma of the breast”, B. Fiirgaard and S. Kristensen, Acta Radiologica 33 (1992) 115-116
 • “Intracranial iotrolan distribution following cervical myelography. Postmyelographic registration of adverse effects, psychometric assessment and electroencephalographic recording”, B. Fiirgaard, H. H. T. Madsen, U. Svare, F. B. Eriksen, T. Skjødt and I. Zeeberg, Acta Radiologica 36 (1995) 77-81 og Advances in x-ray contrast 2 (1995) 63-64
 • “Intrakraniel fordeling af iohexol og iotrolan efter cervikal myelografi”, Bente Fiirgaard, Hans Henrik Torp Madsen, Ulla Svare, Thomas Skjødt & Ib Zeeberg, Ugeskr Læger 1995; 157: 3901-4
 • “Størrelsen af acusticusneurinomer bestemt ved CT og magnetisk resonansskanning”, Bente Fiirgaard, Christian Brahe Pedersen & Erik Lundorf, Ugeskr Læger 1995; 157: 6855-9
 • “Indikation for røntgenundersøgelse ved akut ankeldistorsion”, Claus Wendtland Henriksen, Morten Schultz Larsen & Bente Fiirgaard, Ugeskr Læger 1996; 158: 1981-3
 • “Width of the medial tibiotalar joint”, B. Fiirgaard, J.K. Iversen and A. de Carvalho, Acta Radiologica 38 (1997) 520-522
 • “Acoustic neuroma: CT and MRI”, B. Fiirgaard, C. B. Pedersen, E. Lundorf, Neuroradiology (1997) 39: 599-601
 • “Spinal epidural lipomatosis. Case report and review of the literature”, B. Fiirgaard, F.H.Madsen, Scand J Med Sci Sports 1997: 7: 354-357
 • “Investigations into the natural history of vestibular schwannomas”, F. Mirz, B. Jørgensen, B. Fiirgaard, E. Lundorf & C.B. Pedersen, Clin. Otolaryngol. 1999, 24, 13-18
 • “Incidence and growth pattern of vestibular schwannomas in a Danish County 1977-1998”, F. Mirz, C. B. Pedersen, B. Fiirgaard, E. Lundorf, Acta Otolaryngol 2000; Suppl 543:30-33
 • “The prevalence and significance of incidental paranasal sinus abnormalities on MRI”, B. Tarp, B. Fiirgaard, T. Christensen, J. J. Jensen, F. T. Black, Rhinology, 38, 33-38, 2000
 • “Structural brain abnormalities in unselected in-patients with major Depression”, P. Videbech, B. Ravnkilde, B. Fiirgaard, K. Clemmensen, A. Egander, N. A. Rasmussen, T. Christensen, R. Sangill, R. Rosenberg, Acta Psychiatr Scand 2001: 103: 282-286
 • “The occurrence of sinusitis in HIV-infected patients with fever”, B. Tarp, B. Fiirgaard, J. Møller, O. Hilberg, T. Christensen, J. Møller, F. Black, Rhinology, 39, 136-141, 2001
 • “Quality control and optimisation of scoliosis examinations in children”, J. Hansen, A.G. Jurik, B. Fiirgaard, N. Egund, Pediatr Radiol (2003) 33: 752-765
 • ”MRI and pathology in persistent postherniotomy pain”, Aasvang EK, Jensen KE, Fiirgaard B, Kehlet H, J Am Coll Surg. 2009 Jun; 208(6):1023-8
 • ”Ultrasound and MRI measurements of joint cartilage in healthy children: a validation study”, Spannow AH, Stenboeg E, Pfeiffer-Jensen M, Fiirgaard B, Haislund M, Ostergaard M, Andersen NT, Herlin T., Ultraschall Med. 2011 Jan; 32 Suppl 1:S110-6
 • ”Efficacy of anti-IL-1 treatment in Majeed syndrome”, Herlin T, Fiirgaard B, Bjerre M, Kerndrup G, Hasle H, Bing X, Ferguson PJ., Ann Rheum Dis. 2013 Mar; 72(3):410-3
 • “Ten-year review of Danish children with chronic non-bacterial osteitis”, Ziobrowska-Bech A, Fiirgaard B, Heuck C, Ramsgaard Hansen O, Herlin T., Clin Exp Rheumatol. 2013 Nov-Dec; 31(6):974-9
 • “Cartilage thickness of the knee joint in juvenile idiopathic arthritis: comparative assessment by ultrasonography and magnetic resonance imaging”, Pradsgaard DØ, Fiirgaard B, Spannow AH, Heuck C, Herlin T., J Rheumatol. 2015 Mar; 42(3):534-40
 • ”Successful change of treatment strategy in elderly patients with primary central nervous system lymphoma by de-escalating induction and introducing temozolomide maintenance: results from a phase II study by the Nordic Lymphoma Group”, Pulczynski EJ, Kuittinen O, Erlanson M, Hagberg H, Fosså A, Eriksson M, Nordstrøm M, Østenstad B, Fluge Ø, Leppä S, Fiirgaard B, Bersvendsen H, Fagerli UM., Haematologica. 2015 Apr; 100(4):534-40
 • “Healed or non-healed? Computed Tomography (CT) visualisation of morphology of bite trace ichnotaxa on a dinosaur bone”, Jacobsen A.R., Lauridsen H, Fiirgaard B, Boel L.W.T. & Hansen K., Annales Societatis Geologorum Poloniae, 2015, 85: 457-464

Andre faglige publikationer

 • “Fysik i røntgen”, lærebog til fysikundervisningen i gymnasiet, Jan Møller, Bente Fiirgaard, Forlaget Systime, februar 1991, 88 sider
 • “100 år med røntgen”, Bente Fiirgaard og Jan Møller, Samvirke, nr. 12, december 1994, 80-83

Andet

 • 2014: Medlem af arbejdsgruppe om arbejdsmiljø under FAS
 • 2009-2013: Medlem af arbejdsgruppe under SST til udarbejdelse af ”Retningslinjer for undersøgelse af nyresyge patienter med kontraststoffer – med særligt fokus på gadoliniumholdige kontraststoffer ved MR-skanning”, 2009, og ”Retningslinjer for undersøgelse af nyresyge patienter med gadoliniumholdige kontraststoffer ved MR-skanning”, 2013
 • 2011: Kursusarrangør, Avanceret klinisk MR-kursus, Skejby
 • 2003: Kursusarrangør, ”Skulderen – diagnostik og behandling”, Skejby
 • 2003: Medlem af “Organizing Committee” ved 10th ESSR Congress i Århus
 • 2000: Medarrangør af kurset “Informationssøgning for radiologer”, Victor Albeck Bygningen, Århus
 • 1999-2003: Klinisk vejleder og uddannelseskoordinator, Ortogruppen, Røntgen R, Århus Kommunehospital
 • 1997-2006: Censor for Tandlægeuddannelsen i Danmark i faget Oral Radiologi
 • 1994-1996: Næstformand i FYR (Foreningen af Yngre Radiologer), herunder kursusarrangør