Carsten Holm

Speciallæge i ortopædkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Aalborg

Erfaring

Feb.-Aug.1993: Turnusstilling på kir.afd. Ringkøbing sygehus.

Aug.93-Feb.94: Turnusstilling på med.afd. Ringkøbing sygehus.

Feb.-Aug.1994: Turnusstilling, som praksisreservelæge hos Lægerne på Torvet, Herning.

Aug.94-Aug.95: Introduktionsstilling i ortopædkirurgi, Herning Sygehus.

Mar.95-Sept.95: 1.reservelæge-vikar ortopædkir. afd. Herning Sygehus.

Okt.95-Sept.96: Introduktionsstilling i parenkymkirurgi, Herning Sygehus.

Okt.96-Juli98: Mellemvagts stilling i ortopædkirurgi, Silkeborg Sygehus, heraf 5 mdr. oprykket som 1. reservelæge.

Aug.98-Jan.99: Introduktionsstilling i Anæstesi, Silkeborg Sygehus.

Feb.99-Jan 01: Undervisningsstilling i ortopædkirurgi, Odense.

Feb.01-jan 03: 1. reservelæge fase 3 i Esbjerg.

Feb. 03- jul.05: Afdelingslæge Silkeborg

Jul 05-aug 08: Overlæge i alloplastik sektoren og uddannelses ansvarlig i Silkeborg.

Aug 08-jan 10: Centerchef Aleris privat hospital, Herning

Jan 10- nu Overlæge i alloplastik sektoren i Silkeborg

03- 12 Konsulent i ortopædkirurgi ved nuværende Aleris Privat Hospital

Øvrig information

Publikationer

Reval P, Holm C, Hørlyck E. Failure of the ACS Polyethylene Liner with Metal-shell Penetration and Extensive Osteolysis. Poster, DOS Spring-meeting, Vejle 1998.

Holm C. Charcot fod. Ugeskr læger 1999, 161:2955-6

Holm C. Bilateral traumatic quadriceps tendon rupture. Eur J Orthop Surg Traumatol 1999, 9:31-33.

Holm C, Larsen MS, Houshian S. Ultrasonographic examination of the abdomen in major trauma. Presented at DOS spring-meeting, Odense 2000.

Houshian S, Larsen MS, Holm C. Missed injuries in major trauma. Presented at DOS spring-meeting, Odense 2000.

Holm C, Larsen MS, Houshian S, Torfing T. UL-scanning af abdomen hos hårdt kvæstede patienter. Ugeskr læger 2001, 163:5967-71.

Houshian S, Larsen MS, Holm C. Missed injuries in a level 1 Trauma Center. J Trauma. 2002, 52:715-19.