Charlotte Strandberg

Overlæge i billeddiagnostik, ultralyd.

Tilknyttede afdelinger
Capio Hellerup

Introduktion

Speciallæge i Diagnostisk Radiologi med subspeciale i Ultralydsdiagnostik.

Uddannelse

1991: Speciallæge i Diagnostisk Radiologi

1981: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet.

Erfaring

2019-: Overlægekonsulent, Røntgenafdelingen, Ultralyd afsnittet, Gentofte Hospital.

2001-2018: Overlæge, Røntgenafdelingen, Ultralyd afsnittet, Gentofte Hospital.

2013-2018: Konsulent i Ankenævnet for Patienterstatningen.

2012-2018: Uddannelsesansvarlig overlæge.

1998-2001: Overlæge, Røntgenafdelingen, Ultralyd afsnittet, Hvidovre Hospital.

1990-1995: Klinisk lektor ved Københavns Universitet.

Medlem af:

2008-2014: Medlem af bestyrelsen i Dansk Ultralyd diagnostisk Selskab

1995-2003: Medlem af bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab, formand for selskabet 2001-2003.

Øvrig information

Charlotte Strandberg har beskæftiget sig med ultralydsdiagnostik siden 1988 og har bred erfaring inden for samtlige områder af ultralydsdiagnostikken. Har specielt beskæftiget sig med ultralyd af sygdomme hos børn, i bevægeapparatet og kar.

Forfatter til 42 artikler, fleste omhandlende ultralyd og publiceret i udenlandske tidsskrifter.

Har afholdt over 70 nationale og internationale foredrag med abstract omhandlende ultralydsdiagnostik.

Deltaget i flere end 100 kurser og kongresser, nationalt og internationalt

Massiv undervisningserfaring på efteruddannelseskurser omhandlende ultralydsdiagnostik.