Jacob Hauge

Speciallæge i Anæstesi

Tilknyttede afdelinger
Capio Aalborg
Capio Aarhus
Capio Viborg

Uddannelse

- 2011: Lægevidenskabelig kandidateksamen, Syddansk Universitet

- 2018: Speciallæge i anæstesi og intensiv terapi

Erfaring

- 2011-2012: Klinisk basisuddannelse, Sygehus Thy-Mors og almen praksis

- 2012-2013: Reservelæge, Anæstesiologisk afdeling, Hospitalsenhed Vest

- 2013-2014: 1. Reservelæge, Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

- 2014: Reservelæge, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt

- 2014-2017: Reservelæge og 1. Reservelæge, Anæstesiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

- 2017-2018: 1. Reservelæge, Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland

- 2018-2019: Afdelingslæge, Anæstesiologisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland

- 2019-2021: Afdelingslæge, Anæstesiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

- 2022-nu: Speciallæge i anæstesi, Capio Privathospital Aalborg, Viborg og Aarhus

Øvrig information

Medlemskaber

- Dansk selskab for anæstesiologi og intensiv medicin

- Dansk selskab for flyve- og dykkermedicin

- Dansk selskab for dagkirurgi

Interesseområder

- Perifære nerveblokader

- Anæstesi til børn

- Anæstesi til sammedagskirurgi

- Smertebehandling