Jakob Foghsgaard

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Tilknyttede afdelinger
Capio Hellerup

Introduktion

Særlige kompetencer og interesseområder

  • Benign thyroideakirurgi (totalthyroidektomi, hemithyroidektomi, parathyroidektomi)
  • Operation af benigne spytkirteltumorer
  • Sialoendoskopi, behandling af obstruktive sygdomme i spytkirtler
  • Septumplastik og tonsillektomi

Uddannelse

2012: Subspecialiseret i benign hoved-hals-kirurgi

2012: Speciallæge i øre-næse-halssygdomme

2002: Lægevidenskabelig embedseksamen

Erfaring

2020: Speciallægekonsulent på Capio Privathospital, Hellerup

2017: Overlæge, uddannelsesansvarlig, ØNH-afdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød

2017-2021: Uddannelsesansvarlig overlæge, Nordsjællands Hospital, Hillerød

2012-2017: Afdelingslæge, Nordsjællands Hospital, Hillerød

2008-2012: Reservelæge/1. reservelæge, speciallægeuddannelse, Rigshospitalet / Hillerød / Dronning Ingrids Hospital

Øvrig information

Videnskab og undervisning

  • 2012-2017: Uddannelseskoordinerende yngre læge, ØNH-afdelingen, Hillerød
  • 2017-2021: Uddannelsesansvarlig overlæge, ØNH-afdelingen, Hillerød
  • Publiceret 6 videnskabelige artikler til skandinaviske og internationale tidsskrifter
  • Research project manager, national database, langtidsfollow-up efter sialoendoskopi og operationer af benigne spytkirteltumorer
  • Bidrag med artikel til opslagsbog: Kliniske procedurer, en opslagsbog

Faglige medlemskaber

  • 2017-2021: Bestyrelsesmedlem i Dansk Hoved Hals Kirurgisk Selskab (DHHKS)