Lars Lindgaard

Speciallæge i mave- og tarmkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Uddannelse

1981 Student fra Ordrup Gymnasium

1981 Cand. Polit. fra Københavns Universitet

1993 Cand. Med. fra Københavns Universitet

Erfaring

1989 Økonom ved nationalregnskabet, Danmarks Statistik, Økonomiministeriet

1999 Turnus: Intern med., Gentofte Hospital, Ort. kir., Herlev Hospital og praksisreservelæge.

2000 Introduktionsstilling, thoraxkirurgi, Gentofte Hospital

2002 Kirurgisk assistent, hjertekirurgisk afdeling, Hamlet

2002 Introduktionsstilling, kirurgisk gastroenterologi, Rigshospitalet

2003 Introduktionsstilling, ortopædkirurgi, Hvidovre Hospital

2003 Kursist i kirurgi: Urologi, Herlev Hospital, thoraxkirurgi, Gentofte Hospital, kirurgisk gastroenterologi, Herlev Hospital

2005 1. reservelæge, kirurgisk gastroenterologi, Amager Hospital

2006 1. reservelæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital

2008 Afdelingslæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital

2012 Overlæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital

2013 Uddannelsesansvarlig overlæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital

Øvrig information

Undervisning

1989 – Teoretisk statistik på HA-studiet ved CHB

1991 – Nationaløkonomisk makroteori på cand. polit studiet

1995 – Statistik på medicinstudiet

2010 - Klinikundervisning i kirurgi på 9. semester

2011- Fælles kirurgisk og gastromedicinsk undervisning

2015 - Halvårlige kirurgiske kurser for afdelingens yngre læger

2016 - Instruktør i kirurgi på A-kurser/Grisekurser

Forskning

2003 Familial Aggretion of Intracranial Aneurysms in an Inuit Patient Population i Kalaallit Nunaat (Greenland). Lars Lindgaard, Vagn Eskesen, Flemming Gjerris & Niels Vidiendal Olsen, Neurosurgery 52, 357-363, 2003

2014 Emergency high-risk abdominal surgery – effect on following a perioperative optimized protocol. L.T. Tengberg, M. Bay-Nielsen, M. L. Lauritsen, L. Lindgaard, J. Orbaek, L. Veyhe, N. B. Foss, Poster. ERAS.

2014 Acceptable effect of multimodal analgesic treatment after a Bascom Cleft Lift operation, Saphana Mohamed, Billy Bjarne Kristensen, Lars Lindgaard, Tue Bisgaard, Danish Medical Journal 62/1, January 2015

2018 The outcome of patients with acute colonic pseudo-obstruction following Caesarean section. Katarina Levic, Thukirtha Chelliah, Pernielle Fog Svendsen, Christina Rørbye, Lars Lindgaard1, Orhan Bulut1, Poster DKS.

2019 Nekrotiserende pankreatitis: Minimalt invasiv behandling v/ Palle Nordblad Schmidt og Lars Lindgaard (Hvidovre Hospital). DSGH og DKS videreuddannelseskursus.

Kurser

ATLS

DAVOS Open and laparoscopic surgical techniques

SOSA

Colonkirurgi

Operativkirurgi

Gastroenterologi og hepatologi (I)

Sår: Diagnose og behandling

Gastrointestinale cancere

Laparoskopisk kirurgi

Benign Colorectal Diseases, St. Gallen.

Laparo-endoscopic single-site surgery, Schwiez

Live surgery, Strattice, London

Kursus for hovedvejledere, DIMS

National Masterclass i behandling af øvre gi-blødning, Odense

NPWT Experts Meeting, Smith&Nephew, Berlin

Biomaterials, Baxter, Vienna