Lars Valentin

Speciallæge i rygkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

2021 Ansat på Gildhøj Privathospital

2020 Speciallæge på Capio

2014 Overlæge ved Rygsektionen, Rigshospitalet

2007 Afdelingslæge ved Ryg- og Traumesektionen, Rigshospitalet

1999 Reservelæge Ortopædisk kirurgi Rigshospitalet og Parenkymkirurgi, Amager Hospital

Uddannelse

1997 Udannet Cand.Med.

Tidligere væsentlige bibeskæftigelser

2018 Deltaget i udarbejdelse af National klinisk retningslinje vedr Spinal stabilisering af traumepatienter præhospitalt

2016 Konsulent ved Patienterstatningens Ankenævn

2014 Short term fellowship Cape Town, Sydafrika med fokus på spinal tuberkulose

2007 Short term fellowship Paris, Frankrig med fokus på spinal instrumentering

Deltaget i udarbejdelse af National klinisk retningslinje vedr Ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken

Øvrig information

Forskning

Forfatter og medforfatter til flere internationale publikationer

Præsentationer nationalt og internationalt

Underviser og foredragsholder nationalt og internationalt med fokus rygkirurgi

Interesseområder

Udredning og behandling af deformiteter i ryggen hos voksne. Herunder udviklingen af deformiteter som følge af tidligere rygkirurgisk behandling

Behandler alle rygkirurgiske lidelser i alle dele af ryggen, herunder nakke og lænd og behersker de fleste operationsteknikker der anvendes i moderne rygkirurgi

Medlemskaber

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Rygkirurgisk selskab