Lasse Kjær

Speciallæge i radiologi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

Uddannelse i radiologi ved ansættelser på forskelige hospitaler i København

1991 Speciallæge i diagnostisk radiologi

1978 Lægevidenskabelig embedseksamen

Erfaring

2008 - Tilknyttet Gildhøj Privathospital som konsulent ved MR-skanning

1996 – 2008 Overlæge ved Billeddiagnostisk afdeling, Køge Sygehus med ansvar for MR-skanning siden 2001.

Øvrig information

Videnskab

Forfatter/Medforfatter af mere end 40 videnskabelige artikler i udenlandske og danske tidsskrifter, hovedsagelig inden for eksperimentel og klinisk MR

Foredrag ved og deltagelse i mange relevante kurser/kongresser i ind- og udland

Undervisning

Mangeårig undervisningsaktivitet (præ- og postgraduat), herunder perioder som beskikket censor i anatomi og klinisk lærer i diagnostisk radioloig

1996 – 2008 – Overlæge ved Billeddiagnostisk afdeling, Køge Sygehus med ansvar for MR-skanning siden 2001.

Medlem af videnskabelige selskaber

Dansk Radiologisk Selskab

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans