Martin Skielboe

Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

Uddrag af curriculum

2019 - Ansat på Gildhøj Privathospital

Overlæge og konsulent ved Gildhøj Privathospital – 2002-2019

Akutlæge og AMK overlæge ved Akutberedskabet Region hovedstaden 2005-nu deltid

Gentofte hospital – intensive afdeling, Overlæge 2006–2008, speciale ansvarlig Herunder opbygget medicinsk simulator enhed – Gentofte til træning i akut medicin

Rigshospitalet 2005-2006 Hovedortocenteret – Traumeuddannelse, Trykkammerbehandling, Lægeambulance

Hillerød hospital – intensive afdeling, Overlæge 2001–2005, deraf 3 år som speciale ansvarlig

Speciallægeuddannelse ved forskellig Københavnske Hospitaler 1996-1999

Uddannelse

Lægevidenskabelig embedseksamen i 1985

Kursus og kongres aktivitet

Deltaget i 63 kurser fra 1986 til 2010 og 17 internationale kongresser 1988 - 2008

Øvrig information

Særlige interesser

Akutmedicin

Træning og undervisning I håndtering af patienter med akut medicinske tilstande

Videnskab

Ph. D. grad erhvervet ved Københavns Universitet 13/3-1996

Forfatter til 6 videnskabelige publikationer og 7 abstracts i udenlandske og danske tidsskrifter.

Foredrag i ind- og udland om anæstesiologiske og intensiv medicinske emner

Co referee ved Acta Anaestesiologica Scandinavica 1996

Bedømmer ved Ph D afhandling – Århus universitet 2000

Undervisning

Undervist på 23, basal og avanceret kurser vedrørende bl. a. akut medicin, intensiv medicin og hjertestop behandling 1983 - 2009

Certificeret Advanced Lifesupport instruktør og kursusleder under ERC (European Resuscitation Council)

Medlem af videnskabelige selskaber

DASAIM Dansk Anæstesiologisk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

SSAI Scandinavian society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine.

DAO Danske Anæstesiologers organisation.