Michael Rud Lassen

Speciallæge i rygkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

2020 Ansat på Gildhøj Privathospital

2020 Oprettet egen praksis

2016 - 2019 Formand for Rygafdeling, Køge Hospital

2011 - 2016 Overlæge på Rygafdeling, Glostrup Hospital

2002 - 2011 Konsulent og kirurg, Hørsholm Hospital

2002 - 2011 Formand for Enhed for Kliniske Forsøg, Hørsholm Hospital

1996 - 2002 Overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital

1995 - 1996 Overlæge på Ortopædkirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

1994 - 1995 Overlæge på Rygafdelingen, Aarhus Universitetshospital

1982 - 1994 Læge på Aalborg Universitetshospital

1982 - 1982 Læge på Københavns Kommunehospital

Uddannelse

1982 Lægevidenskabelige embedseksamen, Københavns Universitet

1973 Gymnasiale afgangseksamen

Øvrig information

Udgivelser

Har udgivet mere end 140 artikler i anerkendte internationale medicinske tidsskrifter i perioden 1985-2019

Har modtaget 11 inviterede forfatterskaber i internationale tidsskrifter

Har holdt mere end 50 mundtlige præsentationer på forskellige internationale videnskabelige møder