Mikkel Lønborg Friis

Speciallæge i organkirurgi

Introduktion

Mikkel Lønborg Friis har en bred kirurgisk uddannelse. Han arbejder til daglig som lægelig leder af NordSim i Aalborg og er tilknyttet Kirurgi Syd, Aalborg Universitetshospital, hvor han varetager brokkirurgi.

Uddannelse

Speciallægeuddannelse, Kirurgi
2004, Danmark

Medicinsk embedseksamen, Cand. med.
1995, Danmark

Erfaring

2018 Lægelig leder af Nordsim simulation og færdighedstræning samt tilknytning til brokkirurgien ved Kirurgi Syd, Aalborg Universitetshospital

2011 Afdelingslæge, Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, Danmark

Kirurgisk afdeling, Hjørring, Aarhus, Viborg og Aalborg, Danmark

Han deltager løbende i relevante kurser og kongresser, de senere år især med fokus på brokkirurgi, og underviser på kirurgiske kurser for yngre læger.