Morten Bay-Nielsen

Speciallæge i mave- og tarmkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Uddannelse

2009 Speciallæge Kirurgisk Gastroenterologi

2010 Medicinsk doktorgrad, Københavns Universitet: ”Dansk Herniedatabase – en klinisk database til forbedring og monitorering af klinisk praksis på landsplan”

1989 Lægevidenskabelig kandidateksamen, Københavns Universitet

Erfaring

2021 - Ansat på Gildhøj Privathospital

2019 - 2021 Overlæge på Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital

2017 - 2018 Ledende overlæge på Kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus

2000 - 2009 Uddannelsesstillinger kirurgi – Div hospitaler H:S

2005 - 2007 1. reservelæge på Gastroenheden, Hvidovre Hospital

2008 - 2017 Overlæge på Gastroenheden, Hvidovre Hospital

2007 - 2008 Afdelingslæge på Gastroenheden, Hvidovre Hospital

2003 - 2005 1. reservelæge på KAS afd. D, Glostrup Hospital

1997 - 2000 Klinisk assistent på Gastroenheden, Hvidovre Hospital

1989 - 1997 Turnus og diverse kliniske ansættelser, samt projektansættelse på Seruminstituttet/CAS og kontraktansat reservelæge på Inspektionsskibet Hvidbjørnen 

Øvrig information

Dansk Herniedatabase – Medinitiativtager til oprettelsen samt videnskabelig sekretær

Forskningstræningskurser, speciallægeuddannelsen – Underviser/delkursusleder

DKS-arbejdsgruppe FAM og Kirurgi – Deltager i arbejdsgruppe

Nationale Styregruppe Akut kirurgi Database – Medlem af styregruppe for DKS

Regional netværksgruppe for Akut Kirurgi – Initiativtager

Sundhedsstyrelsens ”Kirurgiprojekt” - Medinitiativtager samt deltager i delprojekter