Niels Anker Pedersen

Speciallæge i anæstesiologi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

1989 Lægevidenskabelig embedseksamen, Kbh. Universitet

1999 Speciallæge i anæstesiologi og intensiv terapi

2005 Tilknyttet Gildhøj Privathospital som speciallægekonsulent

Tidl. væsentlige ansættelser:

1995 - 1999 Uddannelsesstilling, Rigshospitalet

1999 - 2001 Afdelingslæge, Rigshospitalet

2001 - 2014 Afdelingslæge/Overlæge, Glostrup Hospital

2014 - 2016 Overlæge, Næstved Sygehus

2016 - Overlæge, Gildhøj Privathospital

Øvrig information

Videnskab etc.:

Flere videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter

Siden speciallægeanerkendelse deltaget i 1-2 årlige videnskabelige kongresser, primært i USA

Deltaget i flere arbejdsgrupper i forhold til anæstesiologiske procedurer

Medlemskab af videnskabelige selskaber / organisationer

Lægeforeningen

Det medicinske Selskab

Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Scandinavian Society for Anaesthesiology and Intensive Care Medicine

Society for Airway Management, USA

American Society of Anestesiologists, USA

International Anesthesia Research Society (IARS), USA