Per Leganger Larsen

Overlæge, speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Tilknyttede afdelinger
Capio Hellerup

Introduktion

Per Larsen er overlæge og speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme (oto-rrhino-laryngologi).
Han arbejder for nuværende som konsulent på Capio i Hellerup og var med til at indføre øre-næse-halsspecialet på Capio Hellerup (daværende CFR) i 2011. Han har tidligere arbejdet ved flere Københavnske privathospitaler og gør det fortsat.

Per Larsen behersker de fleste øre-, næse- og halskirurgiske indgreb, men har subspecialiseret sig i funktionel kikkertvejledt bihulekirurgi og høreforbedrende indgreb. Han arbejder derfor i dag fortrinsvis med bihulekirurgi, lukning af huller i trommehinden (myringoplastik) og mellemørekirurgi med rekonstruktion af øreknoglekæden (høreforbedrende operationer) samt septumplastik (operation for skæv næseskillevæg).

Uddannelse

  • 2012: Norsk speciallægeautorisation.
  • 1998: Overlæge, Hillerød Hospital.
  • 1993: Speciallægeuddannelse i øre-næse-halskirurgi.

Erfaring

Per Leganger Larsen har været med til at indføre (1989) og udbrede den kikkertvejledte bihulekirurgi i Danmark og har siden udført operationerne på Amtssygehuset i Gentofte, Rigshospitalet, Hillerød Hospital og Privathospitalet Hamlet.

Per udfører kombineret kikkert- og computervejledt bihulekirurgi og har siden 2008 også foretaget kikkertvejledt ballonudvidelse af bihulernes afløb og siden 2013 kikkertvejledt ballonudvidelse af det eustachiske rør.

Han har udviklet den såkaldte ”knapteknik” (In-lay On-lay) til lukning af huller i trommehinden. Operationen kan da oftest foregå gennem øregangen, uden at håret barberes af, og uden at mellemøret fyldes op med materiale til at holde den nye trommehinde på plads.

Øvrig information

Andet relevant erfaring

Per har været konsulent for høreforbedrende operation (specielt udskiftning af stigbøjlen) ved Aleris Frogner Oslo i en årrække samt på Grønland. Han har været formand for Dansk Rhinologisk Selskab (næse-bihulelægerne i Danmark) fra 2002-2008.

Derudover er han forfatter til 85 videnskabelige artikler og bogkapitler, hvoraf de fleste omhandler næse-bihuler og mellemører. Han afholder løbende kurser i bihulekirurgi og deltager som underviser på kurser i bihule- og ørekirurgi. Han deltager løbende som underviser ved internationalt hoved-hals-, næse-bihule- og ørekirurgisk kursus.

Han har desuden modtaget Europæisk Rhinologisk Selskabs pris for bedste basalforskning.