Per Nyvold

Speciallæge i ortopædkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

1983 - Lægevidenskabelig embedseksamen

Basisuddannelse på Centralsygehuset i Holbæk

Speciallægeuddannelse på Universitetshospitaler i Region Hovedstaden

2007 - Konsulent i ortopædkirurgi ved Gildhøj Privathospital

2007 - Overlæge, ortopædkirurgisk afdeling Hvidovre/Amager Hospital

2004 - 2012 - Læge ved Amager Hospital Idrætsklinik

2012 - Overlæge, Gildhøj Privathospital

2014 - Lægefaglig konsulent i Patientskadeankenævnet

Øvrig information

Særlig interesse

Al kikkertkirurgi

Idrætsmedicin, specielt løbeskader

Videnskab

Foredrag i ind- og udland om ortopædkirurgiske og idrætsmedicinske emner

Modtaget donation fra Guildal Fondet i 1988

Medlemsskaber

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Dans Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi

Dansk Selskab for Skulder og Albue Kirurgi