Pernille Leicht

Speciallæge i håndkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

2019 - Ansat på Gildhøj Privathospital

1998 - Overlæge ved ortopæd kirurgisk klinik, håndkirurgisk sektion, Rigshospitalet

1992 – 1. reservelæge og afdelingslæge ved ortopæd kirurgisk klinik, håndkirurgisk sektion, Rigshospitalet

1992 - Speciallæge i ortopædisk kirurgi

1997 - Overlæge ved ortopæd kirurgisk afdeling, håndkirurgisk sektion, Slagelse Sygehus

1978 - Lægevidenskabelig embedseksamen

Erfaring

Underviser på håndkirurgiske A-kurser

Underviser og foredragsholder på internationale og nationale kurser og kongresser

Konsulent i Patienterstatningen

Reviewer på nationale og internationale tidsskrifter

Underviser af medicinstuderende

Øvrig information

Forskning

Forfatter og medforfatter på flere internationalt og nationalt publicerede artikler

Forfatter til flere kapitler i danske og udenlandske lærebøger

Videnskabelige selskaber

Medlem af Dansk Selskab for Håndkirurgi, heraf medlem af bestyrelsen 1993 – 2018.

Medlem af Dansk Ortopædisk Selskab

Medlem af Dansk Mikrokirurgisk Selskab

Medlem af Dansk Selskab for Sårheling

Medlem af Dansk Medicinsk Selskab