Søren Overgaard

Speciallæge i ortopædkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

2020 Ansat hos Gildhøj Privathospital

2002 Professor og overlæge på Odense Universitetshospital

1994 PhD i ortopædkirurgi

1986 Lægevidenskabelig embedseksamen

Erfaring

2002 - 2003 Overlæge, hoftesektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Amtssygehus

1998 - 1999 Afdelingslæge, rygsektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Kommunehospital

1994 - 1997 PHD Biomekanisk Laboratorium, Ortopædkirurgisk afdeling

1992 - 1993 Reservelæge, Thoraxkirurgisk afdeling T, Skejby sygehus

1986 - 1991 Reservelæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Parenkymkirurgisk afdeling & Medicinsk afdeling, Sønderborg sygehus

Øvrig information

2016 - 2020 Bestyrelsesmedlem af Lægevidenskabelige selskaber

2013 Medlem af Råd for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin

2012 - 2014 Formand for Dansk Ortopædisk Selskab

2008 - 2016 Medlem af Dansk Reumatologisk Selskab

2007 Formand for Dansk Hoftealloplastik Register

2002 - 2006 Medlem af Dansk Hoftealloplastik Register

2007 - 2019 Medlem af Forskningsrådet i Region Syddanmark

2010 - 2012 Vicepræsident for Dansk Ortopædisk Selskab

2014 - 2016 Supplant for Dansk Ortopædisk Selskab

2017 Bestyrelsesmedlem af Regioners Kliniske Kvalitetsudviklingsprogrammer

2018 - Bestyrelsesmedlem af Lægeforeningen

1986 Reservelæge, Ortopædkirurgisk afdeling og Urologisk afdeling, KAS Glostrup

1991 - 1992 Reservelæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Kommunehospital

1993 - 1994 Reservelæge, Neurokirurgisk afdeling, Århus Kommunehospital

1997 - 1998 Reservelæge, Ortopædkirurgisk afdeling, Randers Centralsygehus

1999 - 2002 Afdelingslæge, hoftesektoren, Ortopædkirurgisk afdeling, Århus Amtssygehus

2002 - 2020 Professor, overlæge & forskningsansvarlig, Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital