Tomas Andreas Grum-Schwensen

Speciallæge i tumorkirurgi

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Uddannelse

1993 Kandidateksamen fra Københavns Universitet

2006 Speciallæge i ortopædisk kirurgi, Uddannelse ved BBH, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet

2006 Afdelingslæge i Ortopædkirurgisk Klinik, med funktion ved Tumor-, Alloplastik- og Traumesektionen, Rigshospitale

2012 Fastansat overlæge i Tumorsektionen

Erfaring

2017 - Ansat ved Gildhøj Privathospital

Ansat på tumorafsnittet på Rigshospitalet

Faglige hverv

Forelæsninger i ortopædisk tumorkirurgi ved A-kurser til hoveduddannelsen i ortopædisk kirurg

Ansat som lægefaglig konsulent i ortopædi i Patientombuddet siden 2012

Kirurgisk baggrund

Primært var min hovedinteresse såvel frakturkirurgi og ledprotesekirurgi.

Siden ansættelsen på Rigshospital, har fokus være på fjernelse af god- og ondartede tumorer, med alle anatomiske lokalisationer fraset centralnervesystemet.

Som følge af arbejdet i Sarkomcenteret på Rigshospitalet, har Tomas erfaring fra samarbejde med en bred vifte af kolleger i det muskuloskeletale felt, koncentreret om den kirurgiske behandling af god og ondartede, bløddels- og knogletumorer i bevægeapparatet.

Har i mange år indgået i de tværfaglige kirurgiske bestræbelser på at fremme den ekstremitets- og førlighedsbevarende kirurgi. Således er han beskæftiget med, i samarbejde med thorax-, abdominal-, plastik-, hånd-, og rygkirurger, samt urologer, at foretage fjernelse af knogle- og bløddelstumorer med efterfølgende rekonstruktion med ledproteser, thorax- og bugvægsrekonstruktioner, og medvirker i den efterhånden tiltagende brug af teknikkerne også i metastasekirurgi.

Deltager desuden, i samarbejde med plastikkirurger, i den del af den ekstremitetsbevarende kirurgi, hvor der indsættes vaskulariserede knoglegrafts (knogletransplantater med karforsyning) til rekonstruktion af knogler i arme og ben.