Torben Høiland Hansen

Speciallæge i reumatologi og intern medicin

Tilknyttede afdelinger
Capio Gildhøj

Introduktion

1986 Lægevidenskabelig embedseksamen

2002 Speciallæge i reumatologi

2004 Speciallæge i intern medicin

Uddannelse

2016 Ansat på Gildhøj Privathospital

2009 Tilknyttet Gildhøj Privathospital

2007 Overlæge ved reumatologisk afdeling, Holbæk

Øvrig information

Særlige interesser

Rygsygdomme (diskusprolaps, spinalstenose)

Gigtsygdomme (leddegigt, psoriasisgigt, reaktiv ledbetændelse m.m.)

Overbelastningsskader (tennisalbue, hælspore m.m.)

Fibromyalgi, Whiplash-traumer

Undervisning og forskning

Klinisk vejleder for yngre læger i speciallægeuddannelsen

Uddannelsesansvarlig overlæge, reum.afd., Holbæk

Ekstern censor ved Institut for Klinisk socialmedicin og rehabilitering, Københavns Universitet

Forfatter af flere artikler - såvel dansk som engelsksprogede