Kvalitet i Capio

Det er meget vigtigt for os, at kvaliteten af de behandlinger vi foretager, er høje. Kvalitetsarbejdet er en naturlig del af den daglige drift på Capio og indgår i alle aspekter af patientbehandlingen. Her på siden kan du blandt andet læse om, at vi er akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel version 2.

Akkrediteret uden bemærkninger

Capio er i maj 2022 akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) version 2 for privathospitaler og klinikker. Det betyder, at Capio til fulde lever op til krav stillet fra Danske Regioner for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. I 2021 besluttede Danske Regioner imidlertid, at akkreditering ikke længere skulle være et element i de kontrakter, der indgås, og IKAS’s bestyrelse besluttede på denne baggrund at lukke IKAS med udgangen af juni 2022. For Capio har det ikke betydning for arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed, ingen af Capio`s initiativer er på det grundlag stoppet og vi fortsætter med at arbejde struktureret med kvalitet.

Vi har ambitioner om at gøre vores kvalitetsarbejde stadig mere synligt og værdigivende både for patienter, for vores samarbejdspartnere og for vores medarbejdere. Vi har stor fokus på patienternes oplevelse af os og vi ønsker fremadrettet at etablere et endnu mere inkluderende samarbejde med vores patienter, samarbejdspartnere og medarbejdere i vurdering af både forløb og resultater.

Kvalitetspolitikken skal være med til at

– Understøtte, at kvalitetsarbejdet indgår som en aktiv faktor for den almene opfattelse af organisationens succes, og kvalitet er i højsædet for alle virksomhedens medarbejdere gennem interne audits og løbende evaluering af valgte kvalitetsparametre.

– Sikre bedste faglige niveau for undersøgelse og behandling af både ambulante og indlagte patienter, således sikre det højeste faglige niveau for al lægelig behandling, som skal opfylde internationale standarder.

– Sikre patientsikkerhed i forbindelse med undersøgelse og behandling samt alle invasive procedurer.

– Minimere risikoen for utilsigtede hændelser i forbindelse med undersøgelse og behandling.

– Sikre højeste niveau for diagnostik igennem anvendelse af internationalt accepterede undersøgelsesmetoder.

– Sikre den bedste patientoplevelse i forbindelse med behandling i organisationen.

– Sikre, at institutionen rangerer blandt de bedst opnåelige resultater i offentlige myndigheders evaluering af sundhedsorganisationen.

– Organisationen rangerer bedst i patienttilfredsundersøgelser – både interne undersøgelser og eksterne undersøgelser af offentlige myndigheder.

– Bidrage til, at synliggøre hospitalets kvalitetsdata både offentligt og internt mhp. dokumentation af løbende kvalitetsudvikling i organisationen.

Registrering i RKKP-databaserne

Capio registrerer i RKKP-databaserne, som har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

Databaserne tager udgangspunkt i det enkelte patientforløb og indeholder informationer om afgrænsede grupper af patienter med specifikke sygdomme og/eller patientgrupper, der har modtaget specifikke behandlinger.

I RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) er arbejdet med databaserne inddelt i sygdomsområder. Her kan du finde de seneste årsrapporter for de databaser, Capio registrerer i.

Dansk Hernie Database

Dansk Anæstesi Database

Dansk Hoftealloplastik-register

Dansk Knæalloplastik-register

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Skulderalloplastik-register

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase)

Kontakt din afdeling

Online dialog med lægesekretær

Login med MitID så du trygt og sikkert kan få afklaret dine spørgsmål online.

Priser & betaling

Se vores priser og læs mere om dine betalingsmuligheder.

Kontakt os i dag

Vores dygtige lægesekretærer sidder klar til at hjælpe dig.