Måling af patienttilfredshed

Hos Capio måler vi løbende vores patienters tilfredshed på alle vores hospitaler og klinikker. Vi måler bl.a. på den behandling og service, som vores patienter har modtaget hos os.

Vi har i januar 2022 lanceret en ny måling, hvor vi via sms inviterer alle patienter, der har haft et lægeforløb hos os, til at besvare tilfredshedsmålingen.

Nedenfor kan du se de seneste rapporter.

Ekstern måling af patienttilfredshed

Vores egen tilfredshedsmåling er et supplement til den landsdækkende ‘LUP’ (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelse), der hvert år gennemføres blandt alle offentlige og private sygehuse af Enheden for Evaluering og Brugerinddragelse under Region Hovedstaden.

Både LUP og vores egne interne målinger er et stærkt værktøj til konstant at forbedre kvaliteten af vores arbejde og sikre, at vores kvalitetsstandarder overholdes i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

Herunder kan du se, hvordan Capio har klaret sig i seneste LUP-undersøgelse, samt finde link til resultaterne af LUP-undersøgelserne. Vi linket får du også adgang til en samlet oversigt, der viser, hvordan Capio (tidligere CFR Hospitaler) klarer sig sammenlignet med de øvrige offentlige og private hospitaler i Danmark.

LUP-undersøgelsen 2021

Capio klarer sig rigtig flot i seneste LUP-undersøgelse, LUP 2021. Særligt blandt de indlagte patienter ligger vi over landsgennemsnittet på 31 af de i alt 33 parametre. Vi sætter stor pris på patienternes fine vurdering af vores hospital og arbejde og er både glade for og stolte over resultatet af undersøgelsen.

Hvad angår undersøgelsen blandt de ambulante patienter, har Corona-pandemien og dens affødte både travlhed og restriktioner fortsat kunnet mærkes hos vores patienter. Der er en række helt centrale punkter, vi ønsker at arbejde med, således at både vores patienter og deres pårørende får en god og tilfredsstillende oplevelse, når de besøger et af vores hospitaler.

Vi har arbejdet med skiltning og med modtagelse af vores patienter, for at alle patienter føler sig velkomne.
Vi arbejder løbende med adfærd, således at vores patienter oplever, at vi har den tid, der skal til for at kunne varetage netop deres problemstillinger.
Og vi vil gøre vores bedste for, at både patienter og pårørende i endnu højere grad bliver inddraget i beslutningsprocessen i forhold til behandling.

Vores fokus fremover

Det er tydeligt for os, at LUP-undersøgelsen 2021 er foretaget i en periode, hvor vi havde ekstraordinært travlt på vores hospitaler, særligt for de ambulante forløb. Det er dog vigtigt for os, at vores service er den samme i både afsnit for indlagte samt for ambulante. Derfor har Capios Kvalitetsråd igangsat et arbejde med LUP-undersøgelsens fokuspunkter for organisationen, med særligt fokus på to centrale ting: At udvise ro omkring patienternes forløb samt at optimere vores information til patienter, både gennem dialog og skriftligt materiale.

Vil du give os feedback?

Hos Capio arbejder vi hele tiden på at blive bedre. Derfor har vi brug for din hjælp til at vide, hvad vi gør godt, eller hvad vi kan gøre bedre.

Giv os din ros eller fortæl os, hvordan vi kan blive bedre via mail – info@capio.dk

Har du været patient hos os i 2022, og har du ikke fået en sms med link til vores tilfredshedsmåling, håber vi, at du vil hjælpe os ved at besvare målingen via linket her.

Kontakt din afdeling

Online dialog med lægesekretær

Login med MitID så du trygt og sikkert kan få afklaret dine spørgsmål online.

Priser & betaling

Se vores priser og læs mere om dine betalingsmuligheder.

Kontakt os i dag

Vores dygtige lægesekretærer sidder klar til at hjælpe dig.