En vigtig parameter

Kvalitet

Capio er akkrediteret uden bemærkninger efter den danske kvalitetsmodel (DDKM)

Capio er akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) version 2 for privathospitaler og klinikker. Det betyder, at Capio har papir på, at vi til fulde lever op til de nationale krav for kvalitetsudvikling og kvalitetssikring.

Capios akkrediteringsstatus kræver, at vi i dag og fremover hele tiden skal kunne dokumentere over for IKAS, at vi lever op til kravene om et sikkert og effektivt behandlingsforløb. Dette sker gennem et omfattende system af procedurer og standarder inden for alle områder af hospitalet.

Således skal alle medarbejdere kunne demonstrere, at de kender og bruger de udarbejdede retningslinjer, og vi skal løbende føre kontrol med kvaliteten af behandlingerne og patienttilfredsheden. Dette sker blandt andet gennem vores interne systematiske kvalitetsarbejde og -udvikling i form af sikkerheds- og kvalitetsaudits.

Kvalitetsarbejdet skal være med til at sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb
  • Samme høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling, så man lærer af de fejl, der sker
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet
  • Dokumentering af kvalitet

Læs IKAS’ rapport

 

Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet og består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Alle danske sygehuse skal hvert tredje år akkrediteres, dvs. bedømmes i forhold til DDKM, der er udarbejdet af IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet - på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer

Læs mere om IKAS og DDKM her

Registrering i RKKP-databaserne

Capio registrerer i RKKP-databaserne, som har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater.

Databaserne tager udgangspunkt i det enkelte patientforløb og indeholder informationer om afgrænsede grupper af patienter med specifikke sygdomme og/eller patientgrupper, der har modtaget specifikke behandlinger.

I RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram) er arbejdet med databaserne inddelt i sygdomsområder. Her kan du finde de seneste årsrapporter for de databaser, Capio registrerer i.

Dansk Hernie Database

Dansk Anæstesi Database

Dansk Hoftealloplastik-register

Dansk Knæalloplastik-register

Dansk Korsbåndsregister

Dansk Skulderalloplastik-register

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Urogynækologisk Database (DugaBase)