Om

Capio

Kontakt os

Hvem er Capio?

Capio er et alsidigt privathospital med en lang række lægelige specialer repræsenteret. Med fem hospitaler på landsplan er Capio et af Danmarks største privathospitaler med landets største center for avanceret billeddiagnostik.

Hvad kan vi gøre for dig?

Vores læger på Capio er alle anerkendte speciallæger med mange års erfaring inden for hvert deres fagområde. På vores hospitaler tilbyder vi undersøgelser og behandlinger med avanceret teknologisk udstyr i moderne omgivelser. Vi har i dag afdelinger i både Hellerup, Odense, Aarhus, Viborg og Aalborg og leverer ydelser til det offentlige, forsikringsselskaber og private.

Se hvad Capio kan tilbyde dig

I juli 2020 overgik Capio CFR A/S til Capio A/S med et nyt logo, som visuelt kobler Capio tættere sammen med moderorganisationen Ramsay Santé. Capio har fortsat, ligesom Ramsay Santé, et stort fokus på høj faglighed og kvalitet.

2020

I november 2018 er Capio AB blevet overtaget af Ramsay Générale de Santé. Den nye fælles koncern er en ledende leverandør af sundhedspleje i Europa og tilbyder en bred vifte af medicinske, kirurgiske og psykiatriske sundhedsydelser af høj kvalitet i seks lande. De to koncerner har en fælles holdning til kvalitet og innovation i sundhedsvæsenet og vil kombinere sin ekspertise for at fortsætte med at udvikle sundhedspleje med patientens bedste for øje.

2018

Pr. 1. januar 2017 er CFR Hospitaler indtrådt i koncernen Capio AB, som er noteret på børsen i Stockholm og er en af de førende private hospitalskoncerner i Europa med virksomheder i Tyskland og hele Skandinavien. Med fusionen er CFR Hospitaler forankret i en stor koncern med stabilitet og kvalitet som hovedmål. Capio har lang erfaring inden for hospitalsdrift og driver blandt andet sygehus for det offentlige i Stockholm samt talrige behandlingssteder inden for alle væsentlige lægelige specialer i ovennævnte lande.

Indtrædelsen i Capio-koncernen betød, at samtlige CFR Hospitalers matrikler pr. 12. juni 2017 skiftede navn til Capio CFR.

Seneste udvidelse hos Capio CFR A/S skete med købet af Privathospitalet OPA i Aarhus pr. 30. juni 2017 og dernæst Viborg Privathospital samt MR Scanner Aarhus pr. 31. oktober 2017. Dermed blev organisationen yderligere bredt repræsenteret i Danmark. Capio CFR består herefter af seks afdelinger i henholdsvis Hellerup, Lyngby, Odense, Aarhus, Viborg og Skørping samt MR-klinikken Capio CFR MR Aarhus.

2017

Pr. 4. november 2016 opkøbte CFR Hospitaler desuden Astra Billeddiagnostik og blev dermed også landets største center for avanceret billeddiagnostik. Hospitalet råder herefter på landsplan over 5 MR-scannere, 4 røntgenfaciliteter, ultralydsdiagnostik, Dexa-scanner og et stort klinisk mammograficenter.

2016

1. juli 2015 opkøbte CFR Hospitaler Københavns Privathospital og pr. 11. november 2015 endvidere Privathospitalet Skørping. Sammenslutningerne har skabt en stærk symbiose af ekspertviden, stor erfaring og høj faglighed, der kommer alle patienter, pårørende, samarbejdspartnere og ansatte til glæde og gavn. Opkøbene af de to hospitaler i hhv. Lyngby og Skørping gjorde CFR Hospitaler til landets største landsdækkende, danskejede privathospital med fire store afdelinger på Sjælland, Fyn og Jylland.

2015

I foråret 2014 blev vi samlet under navnet CFR Hospitaler A/S.

2014

Fra 2010 til i dag opkøbte Center for Rygkirurgi løbende en række andre anerkendte privathospitaler og -klinikker. Herunder bl.a. det tidligere Erichsens Privathospital - Danmarks ældste privathospital i Charlottenlund - samt den anerkendte ortopædkirurgiske privatklinik Bondovej i Odense. Sammenslutningerne af hospitalerne har gennem en kort årrække fungeret under navnet Center for Rygkirurgi & Bekkevold Privahospital.

2010

I 2008 udvidede centret med endnu en afdeling i centrum af Odense.

2008

Capio CFR A/S blev stiftet i Hellerup i 2004 under navnet Center for Rygkirurgi A/S. Bag etableringen stod tre erfarne og anerkendte rygspecialister fra Rigshospitalets rygenhed. Center for Rygkirurgi var det første privathospital i Danmark, der udelukkende fokuserede på udredning og behandling af patienter med lidelser i ryg og nakke.

2004