COVID-19 forholdsregler for dit besøg hos Capio

Læs vores retningslinjer

Læs om CORONATEST her

Test for CORONA

Opdateringer vedr. CORONA

Alle skal bære mundbind

Efter regeringens udmelding fredag d. 23. oktober 2020 er det i Capio besluttet, at alle patienter og ansatte med patientkontakt skal bære mundbind eller visir.

Dette gælder på alle Capios hospitaler og klinikker for at beskytte patienter og personale bedst muligt.

Derudover må man som patient fortsat IKKE medbringe pårørende, medmindre der er tale om et mindreårigt barn, en patient, der ikke kan tage vare på sig selv (f.eks. pga. demens, handicap, dårligt gående eller lign.), eller ved ”den svære samtale”.

Vi takker alle for forståelsen i denne svære tid, og vi vil fortsat gøre vores, for at Capio er et så sikkert hospital som muligt.

Vi opfordrer fortsat til, at pårørende bliver hjemme

Da smitte af COVID-19 er stigende, forsøger vi fortsat at mindske risikoen for yderligere smittespredning ved at holde antallet af personer på vores hospitaler og klinikker så lavt som muligt.

Derfor henstiller vi stadig til, at patienter møder op alene. Hvis en af følgende omstændigheder er tilstede, kan 1 pårørende medbringes:

 • Du er et mindreårigt barn.
 • Du er ikke i stand til at tage vare på dig selv (anvender hjælpemidler ved gang, dement, handicappet eller lign.).
 • Du skal igennem "den svære samtale".

Vi håber på jeres forståelse i denne specielle situation.

Vi opfordrer derudover alle både på og uden for hospitalet til at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd.

Med venlig hilsen

Capio

Pårørende bedes stadig blive hjemme

Opdateret tirsdag d. 18.8.2020 kl. 17:34

For at mindske risikoen for smittespredning forsøger vi fortsat at holde antallet af personer på vores hospitaler så lavt som muligt.

Derfor gælder det stadig, at patienter bedes møde op alene. Hvis absolut nødvendigt (f.eks. hvis patienten er barn), kan der medbringes 1 pårørende.

Vi håber på jeres forståelse i denne specielle situation.

Vi opfordrer derudover alle både på og uden for hospitalet til at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd.

Med venlig hilsen

Capio

Test for coronavirus

Pr. mandag d. 27. april 2020 træder en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen i kraft. Retningslinjen anbefaler test for coronasmitte med svælgpodning af en række patientgrupper, der skal undersøges eller opereres på et hospital. Dette for at hindre smittespredning til personale og øvrige patienter. I Capio CFR følger vi naturligvis denne anbefaling.

Læs mere om, hvem der skal testes, og hvordan testen foregår, her.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Vi genoptager kosmetisk kirurgi og vægttabsbehandling med maveballon

Vi er utroligt glade for igen at kunne tilbyde kosmetisk kirurgi samt vægttabsbehandling med maveballon! Sundhedsstyrelsen har i weekenden givet grønt lys til igen at foretage såkaldte ikke-kritiske behandlinger, hvilket indbefatter behandling af kosmetisk karakter.

Vi har i øjeblikket kort eller ingen ventetid hos vores dygtige speciallæger. Se her, hvad vi tilbyder.

Brug af værnemidler for din og vores sikkerhed

Der er i weekenden kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedr. brug af værnemidler til at forebygge smitte med coronavirus. Retningslinjerne lyder:

Ved almindeligt sunde og raske patienter er der ikke grund til brug af værnemidler
Ved tæt ansigtskontakt i længere tid kan man bruge type 2-mundbind
Ved aerosolproducerende indgreb henviser Sundhedsstyrelsen til skrivelse fra Statens Serum Institut omhandlende patienter med eller med mistanke om coronasmitte. Her skal behandler og assistent ved lavrisikoindgreb benytte type 2-mundbind samt øjenbeskyttelse. Det er ikke nødvendigt at benytte FFP2/3-maske
Vi følger naturligvis disse retningslinjer! Derudover vil vi understrege, at vi ikke foretager behandling for COVID-19 på Capio CFRs hospitaler og sørger for at informere og spørge grundigt ind til den enkelte patients helbred, før patienten kommer ind på vores hospitaler.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Vi genoptager operationer i fuld bedøvelse efter påske

Sundhedsstyrelsens påbud om at lukke ned for alle operationer i fuld narkose er blevet trukket tilbage, og vi kan derfor igen modtage patienter til operationer på alle vores hospitaler. Dog med undtagelse af plastikkirurgiske operationer uden lægelig indikation samt kosmetisk behandling for åreknuder.

Skulle de offentlige hospitaler få brug for vores kapacitet, står Capio CFR naturligvis stadig til rådighed!

Vi har brugt påskedagene på at indkalde personale og gøre klar til igen at modtage patienter. Afventer du en operationstid, vil du blive kontaktet af vores sekretærer en af de nærmeste dage.

Sikkerheden er førsteprioritet!

Vi er glade for igen at kunne tage imod patienter på vores fem hospitaler landet over! Trygheden og sikkerheden for både vores patienter og ansatte ligger os naturligvis meget på sinde, og vi følger selvfølgelig fortsat retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og øvrige myndigheder for at mindske risikoen for smittespredning.

Vi anbefaler fortsat personer i særlig risiko for at få alvorlige/livstruende symptomer ved smitte med coronavirus at udskyde deres tider til operation/behandling. Den opdaterede liste over risikogrupper kan findes her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tilhører du risikogruppen, og har du en tid hos os, anbefaler vi dig at kontakte os og få flyttet din tid. Du finder kontaktinformationer til vores hospitaler her.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Operationer i fuld bedøvelse indstilles pr. 28.3.2020

Landets privathospitaler er blevet anmodet om at stille anæstesi- og respiratorudstyr til rådighed for det offentlige. Vi indstiller dermed alle operationer, der kræver fuld bedøvelse, fra lørdag d. 28.3.2020.

Vi foretager stadig operationer i lokalbedøvelse og undersøgelser, der ikke kræver anæstesiudstyr – f.eks. scanninger, forundersøgelser og mammografi. Dog ikke inden for kosmetisk kirurgi, der ikke er lægeligt indiceret, samt behandling af åreknuder (varicebehandling), hvor dette kun er kosmetisk.

Er din behandling påvirket af ovenstående, kontakter vi dig direkte med henblik på at udskyde din behandling.

Hører du ikke fra os, skal du møde op til den aftalte tid.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Vi anbefaler personer i særlig risiko at flytte tider

Sundhedsstyrelsen har i sidste uge ændret kategoriseringen af, hvem der er i særlig risiko for at få alvorlige/livstruende symptomer ved smitte med coronavirus. Den opdaterede liste kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

På Capio CFR anbefaler vi patienter, der kan nikke ja til et eller flere punkter på risikolisten, at få udsat deres undersøgelse/behandling til efter corona-epidemien er overstået. Vi er derfor i gang med at kontakte de patienter, vi ved tilhører risikogruppen.

Tilhører du risikogruppen, og har du en tid hos os, anbefaler vi dig at kontakte os og få flyttet din tid. Du finder kontaktinformationer til vores hospitaler her.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Nedlukning af ikke-kritiske funktioner

Efter udmelding fra Sundhedsstyrelsen i går, 17.3.2020, lukker Capio CFR ned for al kosmetisk kirurgi, der ikke er lægeligt indiceret. Det gælder de fleste tilfælde af brystforstørrende operationer (BFO), fedtsugning osv., hvor der ikke er en lægelig, men udelukkende en kosmetisk grund til indgrebet.

Derudover lukkes der ned for behandling af åreknuder (varicebehandling), hvor dette kun er kosmetisk.

Nedlukningen gælder frem til 1. juli 2020

Ud over ovenstående retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen gør Capio CFR følgende tiltag:

Vi tilbyder i en periode kun fysioterapi på hospitalerne til de patienter, der skal have fysioterapi efter en operation hos os, og hvor det vil stille patienten dårligere, hvis ikke de får fysioterapi. Øvrige patienter udskydes eller tilbydes fysioterapi via video, hvor dette er muligt. Fysioterapi via video tilbydes alle vores fysioterapeutiske patienter.

Vi stopper midlertidigt for vægttabsbehandling med maveballon.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Opdateret onsdag d. 18.3.2020 kl. 15:00

Pårørende bedes blive hjemme

For at mindske risikoen for smittespredning forsøger vi at holde antallet af personer på vores hospitaler så lavt som muligt. Derfor skærper vi nu vores retningslinje i fht. pårørende til patienter på Capio CFR:

Patienter bedes møde op alene. Hvis absolut nødvendigt (f.eks. hvis patienten er barn), kan der medbringes 1 pårørende.

Derudover har Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag d. 18.3.2020 udsendt forbud mod besøgende til indlagte patienter, med mindre patienten er et mindreårigt barn, eller der er tale om kritisk syge eller døende patienter.

Det er derfor ikke længere muligt at besøge indlagte patienter på Capio CFRs hospitaler.

Vi håber på jeres forståelse i denne specielle situation.

Vi opfordrer derudover alle både på og uden for hospitalet til at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Tiltag for at hindre smittespredning

Sikkerheden for vores patienter og medarbejdere er førsteprioritet! Derfor gør vi hos Capio CFR naturligvis vores for at hindre smittespredning af coronavirus! Her kan du få overblik over nogle af vores tiltag:

 • Vi holder så vidt muligt en meters afstand mellem stole i venteområder
 • Vi opfordrer til, at man kun har én eller slet ingen pårørende med, for at mindske antallet af personer i venteområder og på hospitalet generelt
 • Vi gennemfører kontroltider over telefonen og indkalder kun de patienter, der har brug for at se lægen
 • Vi har håndsprit tilgængeligt for alle besøgende og medarbejdere
 • Vi giver ikke hånd
 • Vi tilbyder patienter over 80 år at få udsat deres besøg hos os
 • Vi tilbyder patienter med kroniske lidelser at få udsat deres besøg hos os
 • Vi gennemgår og revurderer vores planlagte programmer for at undgå at have for mange personer på hospitalerne ad gangen
 • Vi beder indlagte patienter om at mindske antallet af besøgende
 • Vi sørger for, at så mange medarbejdere som muligt kan arbejde hjemmefra

Vi opfordrer derudover alle både på og udenfor hospitalet til at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd.

Med venlig hilsen

Capio CFR

Kære patient,

Capio CFR følger situationen vedr. coronavirus (COVID-19) tæt. Vi gennemfører for nuværende vores planlagte programmer efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer og naturligvis med både din og vores sikkerhed i fokus.

Du skal som patient derfor møde op som planlagt – forudsat at du ikke har symptomer på smitte (feber, hoste og/eller besværede luftveje). I så fald bedes du ringe til os og få flyttet din tid.

Hold dig opdateret

Vi følger Sundhedsstyrelsens anvisninger, men da disse kan ændre sig fra time til time, bedes du holde dig opdateret her på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen

Capio CFR