Selvbestemmelse og samtykke til behandling

Som patient bestemmer du selv, om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal begyndes. Dit samtykke skal gives på baggrund af den information, du har fået. Du kan altid trække dit samtykke til behandling tilbage.

I de fleste situationer vil man gå ud fra, at du er indforstået med at blive behandlet, hvis du ikke selv siger fra. I et længere behandlingsforløb kan du sige fra til enhver tid.

Hvor kan jeg læse mere?

 • Sundhedsloven, lov nr. 913 af 13.7.2010

  §§ 15-16 Informeret samtykke og medinddragelse i beslutninger
  § 17 Mindreårige
  § 18 Patienter der varigt mangler evnen til at give informeret samtykke
  § 19 Øjeblikkeligt behandlingsbehov
  § 20 Patientens inddragelse
  §§ 22-25 selvbestemmelse i særlige tilfælde

 • Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

 • Servicelovens § 63, lov nr. 941 af 1.10.2009