Tavshedspligt

Sundhedspersonalet har tavshedspligt. Oplysninger om dit helbred og øvrige personlige forhold er fortrolige, og er derfor omfattet af tavshedspligten.

Tavshedspligten gælder også overfor pårørende. Det betyder, at du som nær pårørende kun er berettiget til at få oplysninger om f.eks. din ægtefælle, hvis din ægtefælle har givet samtykke hertil.

Du bestemmer selv, hvem der må modtage oplysninger om dit helbred, og du har ret til at modsætte dig, at der videregives oplysninger om dig til andre personer, pårørende eller myndigheder.

Hvor kan jeg læse mere?

  • Sundhedsloven, lov nr. 913 af 13.7.2010
    §§ 40-48
    § 51, stk. 3

    Bekendtgørelse nr. 665 af 14. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger m.v.