Charlotte Strandberg

Speciallæge i radiologi


Charlotte Strandberg har beskæftiget sig med ultralydsdiagnostik siden 1988 og har en bred erfaring inden for samtlige områder af ultralydsdiagnostikken. Hun har specielt beskæftiget sig med ultralyd af sygdomme hos børn, i bevægeapparatet og kar.


Uddannelse

 • 1991: Speciallæge i Diagnostisk Radiologi.
 • 1981: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet.

Erfaring

 • 2019-: Overlægekonsulent, Røntgenafdelingen, Ultralyd afsnittet, Gentofte Hospital.
 • 2001-2018: Overlæge, Røntgenafdelingen, Ultralyd afsnittet, Gentofte Hospital.
 • 2013-2018: Konsulent i Ankenævnet for Patienterstatningen.
 • 2012-2018: Uddannelsesansvarlig overlæge.
 • 1998-2001: Overlæge, Røntgenafdelingen, Ultralyd afsnittet, Hvidovre Hospital.
 • 1990-1995: Klinisk lektor ved Københavns Universitet.

Medlem af

 • 2008-2014: Medlem af bestyrelsen i Dansk Ultralyd Diagnostisk Selskab.
 • 1995-2003: Medlem af bestyrelsen i Dansk Radiologisk Selskab, formand for selskabet 2001-2003.

 

Andet

 • Charlotte Strandberg er forfatter til 42 artikler, hvor de fleste omhandler ultralyd og er publiceret i udenlandske tidsskrifter.
 • Hun har afholdt over 70 nationale og internationale foredrag med abstract, omhandlende ultralydsdiagnostik.
 • Hun har deltaget i flere end 100 kurser og kongresser, nationalt og internationalt.
 • Hun har massiv undervisningserfaring på efteruddannelseskurser, omhandlende ultralydsdiagnostik.

Tilbage


Afdelinger:

Capio Hellerup