Christin Isaksen

Overlæge, speciallæge i diagnostisk radiologi, MD


Christin Isaksen er speciallæge i MR-diagnostik og knogleradiologi på Capio MR Aarhus. Hun har været speciallæge i Diagnostisk Radiologi siden 2011 og overlæge i Radiologi siden 2013.

Christin er en bredt uddannet MR-radiolog med erfaring i vurdering af MR-undersøgelser gennem de seneste 15 år inden for både muskuloskeletal MR, neuroradiologi, abdominal MR og hjerte MR.  


Uddannelse

 • 2016-: Radiologisk MR-konsulent i Capio MR Aarhus (tidligere MR scanner Aarhus).
 • 2014-: Specialeansvarlig overlæge for MR-afsnittet i Diagnostisk Center Silkeborg HE Midt.
 • 2011: Speciallæge i Diagnostisk Radiologi pr. 31. august 2011.
 • 2002: Tilladelse til selvstændigt virke som læge.
 • 2001: Cand.med. fra Odense Universitet (nu SDU).

Erfaring

 • 2016: Radiologisk speciallæge konsulent, MR Scanner Aarhus, siden opkøbt af Capio.
 • 2013: MR-ansvarlig overlæge, Radiologisk enhed/Diagnostisk Center Silkeborg, HE midt.

Fagpolitiske aktiviteter og medlemsskaber

 • Lægefaglig bedømmer for ansøgere i Radiologi siden 2014.
 • Specialerådet for Radiologi i Region Midt siden 2014.
 • Funktionsleder for MR afsnittet RH Silkeborg samt medlem styregruppen MR regionsprotokol udvalg i Region Midt siden 1/10/14.
 • Medlem af Lægeforeningen siden 2001.
 • Medlem Dansk Radiologisk Selskab siden 2006.
 • Medlem af European Society of Radiology (ESR).
 • Medlem af Dansk Cardiologisk Selskab siden 2012.
 • Medlem af Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) og European
 •   society of cardiac radiology (ESCR).

 

Publikationer

 • “One-step anatomic and function testing by cardiac CT versus second-line functional testing in symptomatic patients with coronary artery stenosis: head-to-head comparison of CT-derived fractional flow reserve and myocardial perfusion imaging”  Jelmer Westra 1,2 ; Zehang Li 2 ; Laust Dupont Rasmussen 3 ; Simon Winther 3 ; Guanyu Li 2 ; Louise Nissen 3 ; Steffen E Petersen 4,5 ; June Anita Ejlersen 6 ; Christin Isaksen 7 ; Lars Christian Gormsen 8 ; Grazina Urbonaviciene 7 ; Ashkan Eftekhari 1 ; Tingwen Weng 9 ; Xinkai Qu 9 ; Hans Erik Bøtker 1 ; Evald Høj Christiansen 1 ; Niels Ramsing Holm1 ; Morten Bøttcher 3 ; Shengxian Tu 2 ; EuroIntervention. 2020 Nov 17;EIJ-D-20-00905. doi: 10.4244/EIJ-D-20-00905.
 • “Comparison of quantitative flow ratio and fractional flow reserve with myocardial perfusion scintigraphy and cardiovascular magnetic resonance as reference standard. A Dan-NICAD substudy” Sejr-Hansen M, Westra J, Winther S, Tu S, Nissen L, Gormsen L, Petersen SE, Ejlersen J, Isaksen C, Bøtker HE, Bøttcher M, Christiansen EH, Holm NR. Int J Cardiovasc Imaging. 2019 Nov 19. doi: 10.1007/s10554-019-01737-z.
 • ”Sex Differences in the Association Between Bone Mineral Density and Coronary Artery Disease in Patients Referred for Cardiac Computed Tomography”. Therkildsen J, Winther S, Nissen L, Jørgensen HS, Thygesen J, Ivarsen P, Frost L, Isaksen C, Langdahl BL, Hauge EM, Böttcher M. J Clin Densitom. 2019 Sep 24. pii: S1094-6950(19)30143-X. doi: 10.1016/j.jocd.2019.09.003.
 • ”Prediction of Coronary Revascularization in Stable angina Comparison of FFRCT With CMR stress Perfusion Imaging” Sand, NPR, Nissen, L, Winther S, Isaksen, C et al.; Jacc cardiovascular imaging; p 1-11; 2019 Aug 8.
 • “Danish study of Non-invasive testing in Coronary Artery Disease 2 (Dan-NICAD): Study design for controlled study of diagnostic accuracy. Rasmussen LD, Winther S, Westra J, Isaksen C et all. Am Heart J 2019 May 1;215:114-128.
 • ”Influence of Cardiac CT based disease severity and clinical symptoms on the diagnostic performance of myocardial perfusion” Nissen L, Winther S, Westra J, Ejlersen JA, Isaksen C, Rossi A, Holm NR, Urbonaviciene G, Gormsen LC, Madsen LH, Christiansen EH, Maeng M, Knudsen LL, Frost L, Brix L, Bøtker HE, Petersen SE, Bøttcher M.
 • Int J Cardiovasc Imaging. 2019 Sep;35(9):1709-1720. doi: 10.1007/s10554-019-01604-x. Epub 2019 Apr 23.
 • “Diagnosing coronary artery disease after a positive coronary computed tomography angiography: the Dan-NICAD open label. Parallet, head to head, randomized controlled diagnostic acuuracy trial of cardiovascular magnetic resonance and myocardial perfusion scintigraphy” Nissen, L, Winther S, Westra J, Ejlersen J.A, Isaksen C et all, Eur. Heart Jounal -cardiovascular imaging (2018) 19, 369-377.
 • “Diagnostic performance of stress cardiac magnetic resonance imaging and myocardial perfusion scintigraphy for diagnosing coronary artery disease in low/intermediate risk patients after a positive coronary CT scan - The Dan-NICAC trial”, Nissen L, Winther S, Westra J, Ejlersen J, Isaksen C, Rossi A, Gormsen LD, Bøtker HE, Petersen SE, Bøttcher M The Dan-NICAD study group, Abstract ESC 2017.
 • “Comparison of quantitative flow ratio and fractional flow reserve to identify myocardial ischemia: validation with myocardial perfusion scintigraphy and cardiovascular magnetic resonance” Westra J, Winther S, Shengxian T, Nissen L, Gormsen L, Petersen SE, Ejlersen J, Isaksen C, Bøtker HE, Bøttcher , Christiansen EH, Holm NR, Abstract, TCT 2017.
 • ”Adopted Korean woman with symptoms of cystitis - Delayed diagnosis of tuberculosis leading to disseminated disease” Mose M., Isaksen C., Brix L., Hamilton-Dutoit SJ., Tarp B. Journal of Radiology and Imaging, 2017,2(1):1-5.
 • ”Third degree skin burns caused by a MRI conditional electrocardiographic monitoring system” Brix L. Isaksen C., Kristensen BH., Tufa D. Case report. Journal of Radiology and Imaging. 2016, 1(4):29-32.
 • Danish study of Non-Invasive testing in Coronary Artery Disease (Dan-NICAD): study protocol for a randomised controlled trial. Nissen L1, Winther S2,3, Isaksen C4, Ejlersen JA5, Brix L4, Urbonaviciene G6, Frost L6, Madsen LH2, Knudsen LL2, Schmidt SE7, Holm NR3, Maeng M3,Nyegaard M8, Bøtker HE3, Bøttcher M2. Trials. 2016 May 26;17(1):262. doi: 10.1186/s13063-016-1388-z.
 • Original artikel “Coronary computed tomography angiography and calcium scoring in routine clinical practice for identification of patients who require revascularization”. Urbonaviciene G, Isaksen C, Urbonavicius S, Buhl JS, Johansen JK, Nielsen AH, Nørgaard KS, Nørgaard A, Frost L. Arch. Cardiovas. Dis.  2016 May 20. pii: S1875-2136(16)30065-1. doi: 10.1016/j.acvd.2016.01.013.
 • Poster og abstract til ESMRMB Edinburg 2015 ”Third degree skin burns caused by an MRI compatible electrocardiographic monitoring system” Lau Brix, Christin Isaksen, Birgitte Hornbæk Kristensen, Donika Tufa. Department of procurement & clinical engineering and Department of Radiology, Regionhospital of Silkeborg.
 • Original artikel ”Single-centre conort study of gender influence in coronary CT angiography in patients with a low to intermediate pretest probability of coronary heart disease” Kirsten Schou Nørgaard, Christin Isaksen, Jørgen Selmer Buhl, Jane Kirk Johansen, Agnete Hedemann Nielsen, Aage Nørgaard, Grazina Urbonaviciene, Jes S Lindholdt, Lars Frost. Scandinavian Cardiovascular Journal, 2014; 1-6.
 • Poster til forskningens dag HEM 2015  ”CT coronary angiography in ”real world” patients: Does sex matters?” Kirsten Schour Nørgaard, , Christin Isaksen et al.
 • Poster til forskningens dag HEM 2015  “Favorable prognosis of normal myocardial perfusion imaging in patients with suspected CAD on coronary computed tomography angiography” Grazina Urbonaviciene1,2, Christin Isaksen1, Lisbet Poulsen1, Jane Kirk Johansen1, Signe Holm Larsen3, Lars Frost1,2.
 • Poster til forskningens dag HEM 2015  “High coronary artery calcium score in clinical practice: relationship with coronary revascularization and adverse events “Grazina Urbonaviciene,1,2, Christin Isaksen1, Jane Kirk Johansen1, Jørgen Selmer Buhl1, Henrik Vase3, Kirsten Schou Nørgaard1, Aage Nørgaard1, Jes Lindholt4, Lars Frost1,2.
 • Original artikel ”CT coronary angiography in low- to intermediate-risk patients: Less radiation, less invasive angiography, and less revascularization” KS Nørgaard, C Isaksen, JS Buhl, AH Nielsen, A Nørgaard, G Urbonaviciene, L Frost. Scandinavian Cardiovascular Journal, 2014; 1-6.
 • Poster til forskningens dag HEM 2014  ” Helkrops MR-undersøgelse versus helkrops FDG-PET/CT-undersøgelse til detektion af tumorudbredelse og fjernmetastaser ved nydiagnosticeret malign sygdom hos voksne ” et pilot studie godkendt af VEK.
 • ”Nyopståede smerter i crus på baggrund af ossøs solitær metastase fra ikke erkendt primær tumor”. Shefali Anup Chatterjee, Christin R. Graff Isaksen, Diagnostisk Center, Silkeborg, HE Midt. Ugeskrf. Læger 2014, Jan 6:176(2A):Vo5130323.
 • CT thorax versus røntgen thorax ved udredning af “Battered child”. Undersøge og sammenholde stråledosis v. hhv.  CT thorax og røntgen af thorax hos børn under 2 år ifm. radiologisk udredning på mistanke om ”battered child”. Forskningsopgave ifm. speciallægeudd. i diag. radiologi. forår 2010.
 • "Sudden Cardiac Death in a Young Woman: Tumor of the Atrioventricular (AV). Node or Citalopram Intoxication?" American Journal of Forensic Medicine & Pathology. 26(4):349-351, December 2005. Vinter, Soren MD, Isaksen, Christin MC: Vesterby, Annie MD. Præsenteret af Annie Vesterby ved 13th Turku International Workshop in Forensic Medicine 2005.
 • ”Månedens billede” UFL 2005 Apr 25;167(17):1867.
 • ”Shaken baby syndrome – ruskevold mod spædbørn” UFL 2002 p. 5662-3.
 • ”Shaken baby syndrome – ruskevold mod spædbørn” parallel publikation i Radiografen, nr. 31, 11 November 2003.

Kurser/Kongresser

 • ”ERASMUS musculoskeletal MRI (comprehensive course) 30/0 -4/10 2019 Heraklion, Kreta. 30 CMR.
 • ”EURO CMR 2019”  2. -4.5 2019 Venedig. 18 CME.
 • Barcelona ”10th FOCUS on advanced Cardiac imaging 2018” med Canon som sponsor d. 5-6.10.18 6 CME.
 • ESCR (European society of cardiovascular radiology) Milano 11. -14.10.17 18 CME point.
 • ECR Wien 1.-5. marts 2017 (28 CME).
 • ”International Diagnostic Course Davos Excellence in Teaching – Diseases of the Brain, Head and Neck, Spine” Schweiz 3. – 8. April 2016.
 • Cardiac CT temadag 22. februar 2016 i Diagnostisk Center Silkeborg ved Toshiba.
 • Erasmus course on Magnetic Resonance Imaging ”Central nervous system 1” 8. – 12. Juni 2015, UCL Institue of Neurology, London.
 • Erasmus “ Head and neck course on magnetic resonance Imaging” Februar 2 – 6, 2015, Lisbon, Portugal.  28 CME points.
 • ESMRMB School of MRI course on Body Diffusion-weighted MRI: From Theory to practice held in Valencia/ES from April 24 – 26, 2014. 15 timer.
 • ECR (European Congres of Radiology” Wien 5. – 10. Marts 2014.
 • ”Advanced MR Imaging of the musculoskeletal system” School of MRI.7. - 9. November 2013. Bergen, Norge.

Tilbage


Afdelinger: