Jan Schultz Larsen

Overlæge, speciallæge i gynækologi og obstetrik


Jan Schultz tilbyder udredning og behandling af kvinder med urininkontinens, nedsynkning af blære, livmoder og tarm, fjernelse af livmoderen samt generel gynækologi og udredning af underlivssygdomme på Capio Odense.


Uddannelse

Uddannet læge fra Odense Universitet i 1979 og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 1994. 


Erfaring

Jan Schultz Larsen har som speciallæge været ansat på forskellige sygehuse i Jylland og på Fyn. Blandt andet som afdelingslæge på OUH, hvor han var med til at etablere og opbygge kontinensklinikken. Jan Schultz Larsen er i dag overlæge på Gynækologisk afdeling på OUH og beskæftiger sig dagligt bredt med specialet med særlig interesse for udvikling af laparoskopisk udstyr og operationsteknik. Desuden forestår og assisterer Jan Schultz Larsen ved alle komplicerede og operationstekniske vanskelige operationer.


Tilbage


Afdelinger:

Capio Odense