Jens Stürup

Speciallæge i ortopædkirurgi


Jens Stürup er speciallæge i ortopædkirurgi og arbejder som konsulent på Capio i Hellerup. Fraset grunduddannelsen har fokus i det faglige virke altid været hoftekirurgi, herunder alloplastikkirurgi. Siden 1999 har han også haft fokus på non-alloplastisk hoftekirurgi.


Uddannelse

 • 1992: Speciallægeanerkendelse i ortopædkirurgi, 9. september.
 • 1981: Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet.
 • 1973: Matematisk‑fysisk student.

Erfaring

 • 2020-: Konsulent på Capio i Hellerup.
 • 2000-2020: Overlæge ved Ortopædkirurgisk afdeling U, Rigshospitalet med tilknytning til hoftesektionen.
 • 1994-2001: Ortopædkirurgisk afdeling U, Rigshospitalet, ansat som vikar for 1. reservelæge/afdelinglæge siden 1994 og fastansat som afdelingslæge fra 1997-2001. Tilknytning til hoftesektio­nen dog med tjeneste på børneortopædkirurgisk sektion (6 mdr.).
 • 1991-1994: Ortopædkirurgisk afdeling O, Centralsygehuset i Hillerød, ansat som 1. Reservelæge.
 • 1990-1991: Ortopædkirurgisk afdeling M, Bispebjerg Hospital, ansat som 1. reservelæge.
 • Kursusstilling i ortopædkirurgi, Rigshospitalet, 1988-1990:
  • 1990: Thorax kirurgisk afdeling RT (3 mdr.).
  • 1990: Karkirurgisk afdeling RK (3 mdr.).
  • 1990: Ortopædkirurgisk afdeling U, Børneortopædkirurgisk afsnit (6 mdr.).
  • 1989: Ortopædkirurgisk afdeling U, Håndkirurgisk afsnit (6 mdr.).
  • 1988-1989: Neurokirurgisk afdeling NK (6 mdr.).
  • 1988: Ortopædkirurgisk afdeling U, voksenortopædi (6 mdr.).
 • 1988: Plastikkirurgisk afdeling S, Rigshospitalet (5 mdr.).
 • 1985-1987: Ortopædkirurgisk afdeling U, Rigshospitalet.
 • 1984: Medicinsk endokrinologisk afdeling E, Frederiksberg Hospital (6 mdr.).
 • 1983-1985: Parenkymkirurgisk afdeling K, Frederiksberg Hospital (6 mdr. orlov til medicin).
 • 1981-1983: Ortopædkirurgisk afdeling A, Frederiksberg Hospital.

Videnskabelige artikler, publiceret eller antaget til publikation

 • 41 publikationer i nationale og internationale tidsskrifter.

Foredrag afholdt ved danske eller udenlandske videnskabelige møder

 • 34 foredrag i danske eller udenlandske videnskabelige møder.

Kurser og efteruddannelse

Jens har deltaget i mere end 80 kurser og videnskabelige møder.

Øvrige faglige aktiviteter

 • Undervist. Frederiksborg Amt, efteruddannelse af fysioterapeuter. Amputationer 17/11 ‑ 93.
 • Klinisk tutor for turnus reservelæger på afd O Centralsygehuset i Hillerød fra 1/11 ‑ 92 til 31/8 - 94.
 • I perioden januar 1993 til august 1994 medlem af samarbejdsudvalget afd O, Centralsygehuset i Hillerød.
 • Undervist på Traumekursus (Howmedica) i Morzine Frankrig 1997 i emnet ”Unipolar/bipolar/total hip arthroplasty in treatment of femoral neck fractures”.
 • Undervist på Alloplastikmøde (Biomet), Vejlefjord 1997 i emnet ”Our experience with the ultra-drive system”.
 • Undervist på A-kursus i Arthrose i Ålborg 1999, 2000 og 2014 i emnet ”Valg mellen cementeret og ucemmenteret stem ved hoftealloplastik” og adgange til indsættelse af hoftealloplastik.
 • Undervist på Alloplastikmøde (Biomet), Marbella Spanien 1999 i emnet ”Cemented or uncemented femoral stem”.
 • Under min ansættelse på Rigshospitalet har jeg deltaget i studenterundervisning.
 • 1993-2003: Ansat som lægekonsulent i Arbejdskadestyrelsen,og i en periode tillidmand for lægerne.
 • Siden 1/9 1994: Ansat som forsikringslæge i Almindelig Brand Forsikringsselskab, ulykkesforsikringsafdelingen og siden 2017 også i ulykke ansvars afdelingen.
 • 2004-2015: tilknyttet internationalt fakultet vedrørende undervisning og udvikling af nye minimalt invasive teknikker til indsættelse af kunstige hofter. Jeg har undervist kirurger i den forbindelse ved 50 kurser i minimal invasiv teknik i Wien (Biomet Europe).
 • 2000-2009: ansat som lægekonsulent i Danica pension.
 • 2007-2008: Lægekonsulent Bekkevold klinikken.
 • 2008-2009: Lægekonsulent Furesø privat Hospital.
 • 2016-2020: Lægekonsulent Gildhøj privat hospital.
 • 2014: Ansat som lægekonsulent i Codan forsikring. Ansvarsforsikring.

Tilbage


Afdelinger:

Capio Hellerup