Mads Lynge Jensen

Overlæge, speciallæge i lungemedicin og allergi


Uddannelse

 • 2019: Speciallæge i lungemedicin og allergi.
 • 2013-2019: Speciallægeuddannelsen, lungemedicin og allergi.
 • 2011: Lægevidenskabelig embedseksamen, Cand.med., Århus Universitet.

Erfaring

 • 2019-: Afdelingslæge, Medicinsk Afdeling, Viborg/Skive Sygehus. Specialeansvarlig for astma og allergi.
 • 2015-: Cheflæge Dana-Cup fodboldturnering, Hjørring. Verdens 3. største ungdomsfodboldturnering.
 • 2013-2019: Lungemedicinsk og Allergologisk Afdeling, Århus Universitetshospital samt Viborg Sygehus.

Derudover har Mads yderligere erfaring fra retsmedicin, ortopædkirurgi, almen medicin og præhospitalet.


Udgivelser, undervisning og akademisk erfaring

 • 2020-: Uddannelsesansvarlig Prægraduat Lektor, Institut for klinisk medicin, Århus Universitet.
 • 2018-: Ekstern Lektor, Paramedicineruddannelsen i Danmark, Via University College, Ålborg.
 • 2018-: Instruktør, akutbehandling af den ustabile patient, Postgraduat uddannelse af yngre læger, Midtsim, Region Midt.
 • 2015-2018: Ekstern lektor, allergologi og lungemedicin, Institut for folkesundhedsvidenskab, Århus Universitet.
 • 2013-: Eksaminator, bacheloruddannelsen i medicin, Det sundhedsfaglige fakultet, Ålborg Universitet.
 • 2011-2014: Ekstern lektor, bacheloruddannelsen i medicin, Det sundhedsfaglige fakultet, Ålborg Universitet.

Andet relevant erfaring

 • Instruksudarbejdelse hos Hospitalsenhed Midt indenfor udredning og behandling af:
  • Insektallergi, medicinallergi/overfølsomhed, nældefeber, høfeber, anafylaksi.
  • Astmaudredning og avanceret akutbehandling.
 • Undervisning på kongresser, lægepraksis, hospitalsafdelinger og i offentlige sammenhæng indenfor allergi, akutbehandling, lungemedicin og respirationsfysiologi.
 • Diverse udvalg og styregrupper for videreuddannelse af speciallæger indenfor lungemedicin og allergi samt læger i slutningen af deres specialistuddannelsesforløb.
 • 2 publicerede artikler i internationale tidsskrifter og diverse posters til nationale/internationale kongresser.

Tilbage


Afdelinger:

Capio Skørping