Niels Krarup Jensen

Overlæge, speciallæge i ortopædkirurgi, speciale i knæ- og hoftealloplastik


Niels Krarup Jensen har speciale i hofte- og knæprotesekirurgi og varetager specielt kompliceret hofteprotesekirurgi. Ud over sit virke på Capio Viborg er Niels Krarup Jensen specialeansvarlig overlæge på Regionshospital Viborg.


Uddannelse

Uddannet via ansættelser på Århus Universitetshospital, Regionshospitalet i Silkeborg og Aalborg Universitetshospital. Endvidere ophold på en af verdens førende hofteproteseklinikker, Princess Elizabeth Orthopaedic Centre i Exeter, England.


Tilbage


Afdelinger:

Capio Viborg
Capio Aarhus