René Tyranski Nielsen

Overlæge, speciallæge i neurokirurgi og rygkirurgi


Speciallæge i neurokirurgi med specialisering i rygkirurgi

Fra 2002 (fra det sidste år i speciallægeuddannelsen) har René stort set kun beskæftiget sig med rygkirurgi og i tiltagende grad specialiseret sig i det. René har samlet foretaget ca. 5000 operationer, hovedsageligt rygkirurgiske operationer. Han har løbende deltaget i talrige relevante rygkirurgiske og neurokirurgiske internationale og nationale kongresser og kurser.


Uddannelse

1994 Diplomeksamen i medicinsk forskning (Master of Medical Science) ved Odense Universitet/neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital

1994 Lægevidenskabelig embedseksamen ved Odense Universitet

2003 Speciallæge i Neurokirurgi

2008 Overlæge, Neurokirurgisk afdeling, Odense Universitetshospital


Erfaring

1993: Forsknings Scholarstipendiat, Odense Universitet.

2003: Afdelingslæge, Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital.

2005: Konstitueret overlæge, Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital.

2005-06: Konsulentfunktion, Privathospitalet Mølholm, rygkirurgisk funktion

2006-08: Konsulentfunktion, Privathospitalet Kollund, rygkirurgisk funktion

2008: Overlæge, Neurokirurgisk afdeling U, Odense Universitetshospital

2008: Overlæge, Privathospitalet Center for Rygkirurgi A/S, Odense

2009-12:  Speciallægekonsulent i Patientskadeankenævnet (PSAN)/Patientombuddet

2013: Overlæge, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2014-17: Overlæge, Middelfart Rygkirurgisk Sektion2013-2017  Konsulentfunktion, Privathospitalet Mølholm, rygkirurgisk funktion

2014-:  Speciallægekonsulent i Retslægerådet, aktuel funktion

2017- : Overlæge, privathospitalet Capio


Medlem af videnskabelige selskaber

  • Dansk Rygkirurgisk Selskab
  • Dansk Neurokirurgisk Selskab

Tilbage


Afdelinger:

Capio Odense
Capio Aalborg