Håndtering af personoplysninger

Vi forstår, at privatlivets fred er vigtigt for brugere af og besøgende på Capios websites. De følgende informationer er designet til at hjælpe vores brugere til at forstå, hvilke informationer vi indsamler, og hvordan vi håndterer og bruger informationerne.

Sådan håndterer vi dine personlige oplysninger

På siden her finder du information om, hvordan vi håndterer personoplysninger.

I vores Online Privacy Policy finder du information om, hvordan vi behandler personoplysninger om besøgende på vores hjemmesider.

I vores Privatlivspolitik (Privacy Policy) finder du information om, hvordan vi behandler personoplysninger om vores patienter og evt. pårørende til patienter.

I Information vedrørende samtykke finder du den information, vi giver i forbindelse med udfyldelse af vores samtykkeerklæring før eller ved første besøg hos os.

Kontakt din afdeling

Online Privacy Policy

Opdateret: maj 2024
Last revision: May 2024

Vi anerkender, at privatlivets fred er vigtigt for besøgende på Capio Privathospitals hjemmesider. De følgende informationer er derfor udarbejdet for at hjælpe vores brugere og besøgende til at forstå, hvilke informationer vi indsamler, og hvordan vi håndterer og anvender de informationer, vi indsamler.

Persondataansvarlig

Capio A/S
Hans Bekkevolds Allé 2B
2900 Hellerup

Informationsindsamling og anvendelse

I forbindelse med besøg på vores hjemmesider kan vi indsamle tekniske informationer fra brugeren. Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere fungerende hjemmesider, administrere adgang til indholdet og optimere tjenesterne på hjemmesiderne.

Når Capio’s hjemmesider bliver besøgt, indsamles automatisk standardiseret log-information fra brugerens computer, f.eks. oplysninger om, hvilken browser og hvilken version der anvendes, internetleverandør, IP-adresse og dato og tid for besøget mv.

Disse oplysninger giver os mulighed for at vedligeholde, videreudvikle og forbedre vores websteder. Denne data vil ikke blive brugt til at identificere den besøgende, ligesom data ikke vil blive forbundet med personidentificerbare oplysninger fra andre kilder for at identificere den besøgende på hjemmesiden.

Data, som er gemt i logfiler, slettes regelmæssigt. Opbevaring er mulig i op til 14 mdr. hvorefter alle indsamlede data slettes.

Cookies

Vores hjemmesider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, som lagres i brugerens browser under besøget på hjemmesiderne. Cookies gør det bl.a. muligt for browseren at blive identificeret entydigt, når webstederne besøges igen.

Vi bruger cookies til at gøre vores hjemmesider mere brugervenlige. Derudover bruger vi cookies, der muliggør en analyse af, hvordan webstederne bruges, f.eks. sidevisningsfrekvens og anvendte søgetermer, for at forbedre kvaliteten af vores websteder og hjemmesidernes indhold.

Cookies anvendes nogle gange til at indsamle oplysninger, som anses for at være personlige data, som f.eks. IP-adresse og oplysninger, der er knyttet til IP-adressen, men ingen personlige data, der direkte kan henføres til brugeren.

Cookies slettes enten automatisk, når brugeren lukker browseren, såkaldt midlertidige cookies, eller gemmes på brugerens computer for at lette fremtidige besøg på webstedet, såkaldte permanente cookies. Selv permanente cookies slettes efter en vis tid.

Ved at ændre indstillingerne i browseren kan brugeren deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede lagrede cookies kan slettes når som helst. Dette kan også gøres automatisk. Hvis anvendelse af cookies afvises eller er deaktiveret i browseren, er det muligt at bestemte funktioner på vores hjemmesider ikke fungerer optimalt.

På vores hjemmesider informeres den besøgende om brugen af cookies og tilbydes at fravælge dele af disse. I informationen fremgår også, hvordan lagring af cookies kan forhindres i browserens indstillinger.

Kontaktformularer og e-mailkontakt

Når en bruger kontakter os med et spørgsmål via kontaktformular på vores hjemmesider, skal brugeren give os personlige oplysninger i form af kontaktoplysninger. Vi anvender disse oplysninger til at besvare/håndtere de indkomne spørgsmål og forespørgsler og til at håndtere yderligere korrespondance.

Tilsvarende kan brugeren kontakte os med generelle spørgsmål via e-mail. I så fald behandles personlige data, som brugeren giver via e-mail. Personlige data bruges udelukkende til at behandle en sådan korrespondance. Personlige data slettes, så snart de ikke længere er nødvendige for formålet med behandlingen.

Analyseværktøj

Vi bruger PiwikPro til at analysere brugeraktiviteten på vores hjemmesider. PiwikPro er et webanalyseværktøj. Der anvendes metoder, som kan indsamle brugerens indstillinger, når de besøger vores websteder. Den genererede information (herunder IP-adresse) vil som standard blive anonymiseret for at udelukke en personlig reference. Oplysningerne, der genereres af disse cookies, overføres normalt til og gemmes af PiwikPro på servere i Tyskland. Alle besøgende har selv mulighed for at deaktivere cookies i sine browserindstillingerne.

PiwikPro bruger disse informationer til at evaluere brugen af webstederne, udarbejde rapporter om brugeraktivitet på vores websteder og give os andre indsigter i anvendelsen af vores hjemmesider. Vi bruger kun disse oplysninger til statistiske formål.

Tredjepartstjenester

Vi kan samarbejde med tredjeparter for at levere de tjenester, der er beskrevet i denne policy. Vi vil i så fald videregive de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at tredjeparter kan levere ydelserne.

Eksterne links

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre organisationers platforme. Vi er ikke ansvarlige for privatlivspolitik og håndtering af personoplysninger på andre organisationers platforme.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede os oplyse hvilke personlige data vi opbevarer om dig.

Hvis de personlige oplysninger, vi har, er forældede eller forkerte, har du ret til at anmode om en opdatering og korrektion af data.

Du har også ret til at anmode om sletning af personoplysninger, som vi har gemt om dig, forudsat at vi ikke er underlagt en lovbestemmelse som forpligter os til at opbevare data eller har en legitim interesse, som vejer tungere, i forhold til at beholde sådanne oplysninger.

Hvis behandlingen af personoplysninger udføres med samtykke, har du til en hver tid ret til at kontakte den personoplysningsansvarlige for at tilbagekalde dit samtykke.

Enhver anmodning om adgang, korrektion og sletning samt tilbagekaldelse af samtykke skal ske skriftligt til den dataansvarlige.

Ændring af vores Online Privacy Policy

Vi kan fra tid til anden opdatere denne policy. Vi anbefaler, at brugeren ved lejlighed besøger vores Online Privacy policy for at finde opdaterede oplysninger om, hvordan vi håndterer vores besøgendes data.

Kontakt os om vores Online Privacy Policy

I tilfælde af spørgsmål eller klager vedrørende behandling og/eller beskyttelse af personoplysninger eller brugerens rettigheder, vil vi gerne have skriftlige kommentarer sendt til den persondataansvarlige. Vi besvarer alle klager skriftligt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet hvis du fortsat ikke er tilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Information om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Vi værdsætter dit privatliv og tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger alvorligt. Det er derfor vigtigt for os, at du forstår, hvordan vi indsamler og behandler personlige oplysninger om dig.

Denne fortrolighedserklæring gælder for behandling af de personlige oplysninger, vi indsamler, når vi leverer sundhedsydelser til dig. Fortrolighedserklæringen forklarer, hvilke personlige oplysninger vi indsamler om dig, hvorfor og hvordan vi indsamler og behandler disse, og hvordan vi deler dem med andre. Fortrolighedserklæringen forklarer endvidere de rettigheder, du har i forhold til dine personlige oplysninger, og hvordan du kan udøve disse rettigheder.

Ansvarlig for personoplysninger

Capio A/S, der leverer sundhedsydelser til dig, er juridisk ansvarlig for at sikre, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med vores nøgleprincipper for privatlivets fred, denne fortrolighedserklæring og gældende lov.

Ansvarlig: Capio A/S, Hans Bekkevolds Allé 2B, 2900 Hellerup

Databeskyttelsesrådgiver (DPO): Mads Flensted Hauge: dataprotectionofficer@capio.dk

Hvordan vi indsamler personlige oplysninger om dig

Capio har forskellige måder at indsamle de personlige oplysninger, som denne fortrolighedserklæring omhandler. Oftest får vi oplysningerne, når vi leverer sundhedsydelser til dig, eller det er oplysninger, du har givet os, i løbet af dit forløb hos os. Fra tid til anden kan vi også modtage oplysninger fra andre parter på dine vegne. Generelt vil vi kun gøre dette for at kunne give dig den bedst mulige sundhedspleje og kun, når du udtrykkeligt har givet tilladelse til dette.

Formålet med persondatabehandlingen

Hver gang du søger behandling hos os, registrerer vi personoplysninger om dig i vores journalregister. Dette gør vi, for at du som patient skal få en så god og sikker behandling som muligt. Vi anvender også dine personlige oplysninger til at behandle fakturaer og indhente betaling for vores sundhedsydelser.

Vi behandler dine personoplysninger:

 • for at føre patientjournal og anden dokumentation, som er nødvendig i forbindelse med pleje og behandling af patienter
 • til administration, som vedrører dig i forbindelse med at yde dig behandling og pleje
 • for at kunne tilbyde dig online konsultationer og kontakt via tjenester som eksempelvis Lægekontakt og Platform24
 • for at etablere anden dokumentation, som kræves ved lov, regulering eller anden forfatning
 • kommunikere med dig om de sundhedsydelser, vi leverer til dig
 • for at løbende udvikle og sikre kvaliteten af behandling og pleje
 • til planlægning, opfølgning, evaluering af og tilsyn med virksomheden
 • for at udarbejde statistikker om behandling og pleje
 • foretage kreditkontrol for at kunne vurdere din ansøgning om en kontrakt om sundhedsydelser

Grundlaget for persondata­behandlingen

Behandlingen af dine personoplysninger til at opfylde ovenstående formål er lovmæssigt fastsat i Persondataloven, Sundhedsloven og Journalføringsbekendtgørelsen.

Visse persondatabehandlinger kræver dit samtykke. Eksempelvis skal vi have dit samtykke for at kunne sende dig mails, sms eller kontakte dig via e-Boks (vi bruger disse kanaler til at sende dig indkaldelser og påmindelser om konsultation på hospitalet). Når du indkaldes til første besøg på hospitalet, beder vi dig udfylde en samtykkeerklæring til de omfattede persondatabehandlinger.

Har du givet samtykke til en persondatabehandling – f.eks. at vi må sende dig mails – har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter persondatabehandlingen skal ophøre.

Kategorier af personoplysninger

Capio indsamler forskellige oplysninger om dig. Disse oplysninger varierer afhængigt af de sundhedsydelser, vi leverer til dig, og kan omfatte:

 • CPR-nummer, forsikringspolice-nummer
 • Navn
 • Adresse, telefonnumre og andre personlige kontaktinformationer
 • Køn, fødselsdato, civilstand
 • Helbredsmæssige oplysninger og oplysninger om sexliv og seksuel orientering
 • Bankoplysninger

I visse tilfælde behandles personoplysninger om pårørende, som du selv eller dine pårørende har afgivet – eksempelvis navn og kontaktoplysninger.

Vi indsamler kun personoplysninger om dig, som anses for at være nødvendige for at opfylde formålet med persondatabehandlingen.

Privacy- og sikkerheds­bestemmelser gældende for data og databehandlingen

Vi må kun videregive oplysninger om dig, hvis hverken du eller en pårørende til dig lider skade af videregivelsen. Udgangspunktet er, at videregivelse af dine oplysninger skal ske med dit samtykke. I visse situationer har vi dog i henhold til lovgivningen forpligtelse til at videregive oplysninger til myndigheder.

For sundhedsregistre gælder fortrolighed og tavshedspligt. Uautoriserede personer forhindres i at få adgang til dine personlige oplysninger gennem sikkerhedsforanstaltninger såsom begrænsning af adgangstilladelser til patientdata.

Fra tid til anden vil vi dele dine data med tredjeparter, men vi sikrer dit privatliv i processen. Normalt sker dette, når tredjeparter hjælper os med at levere sundhedsydelser til dig, men vi kan også dele data, hvis vi har fået din tilladelse til det, eller hvis vi er lovmæssigt forpligtet til at gøre det.

Journalføring og adgang til journaldata

Som patient på Capio får du oprettet en patientjournal over din behandling hos os. Det er et lovkrav, at der skal føres journal med behandling jf. Journalføringsbekendtgørelsen. Denne journal kan kun tilgås af personale hos Capio, med mindre du giver samtykke til, at eksempelvis din egen læge eller andre hospitaler må få adgang til journalen, hvis det skulle være relevant. Journaler videregives kun til andre sundhedspersoner efter informeret samtykke fra dig.

Du kan give dit samtykke til dette i den samtykkeerklæring, du skal udfylde, når du besøger hospitalet første gang. Her kan du ligeledes give samtykke til, at lægen hos Capio må tilgå dine tidligere journaler, hvilket kan være nyttigt for at danne sig et overblik over din sygdomshistorik i fht. den pågående behandling.

Opbevaring og dataminimering

Vi vil ikke beholde dine oplysninger længere, end vi har brug for dem, medmindre det er et lovmæssigt krav herom.

Det er fastsat ved lov, at patientjournaler skal opbevares i mindst 10 år fra seneste optegnelse i journalen (Journalføringsbekendtgørelsen).

Det er fastsat ved lov, at regnskabsmateriale skal opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører (Bogføringsloven).

Hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger

Capio arbejder hårdt for at beskytte og sikre dine personlige oplysninger. Vi har politikker og processer på plads internt, der er designet til at beskytte dit privatliv. Vores specialister er dedikeret til deres arbejde og dit privatliv driver vores privatlivsprogram.

Vi har passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger implementeret for at beskytte dine personlige oplysninger fra uautoriseret adgang, indsamling, brug, offentliggørelse, ændring eller bortskaffelse. Vi reviderer hele tiden vores praksis omkring privatliv i hele Capio Group og gennemfører uddannelse af personer, der er involveret i privatlivsrelaterede aktiviteter.

Når vi gør brug af tjenesteudbydere eller andre dataprocessorer til at behandle personlige oplysninger på vores vegne, kræver vi, at de følger vores instrukser og anvender passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, de behandler på vores vegne.

Nationale kvalitetsregistre

For at følge op og forbedre behandlingen rapporterer vi til nationale kvalitetsregistre. I forhold til indrapportering til nationale kvalitetsregistre gælder Bekendtgørelsen om indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til Sundhedsdatastyrelsen samt Bekendtgørelsen om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser.

Videregivelse af personoplysninger

Ved manglende betaling af skyldigt beløb for undersøgelse eller behandling hos Capio kan Capio med grundlag i legitime interesser (se Datatilsynet) videregive oplysninger om udestående beløb, navn og kontaktoplysninger til inkassofirma med henblik på inddrivelse af udestående betaling.

Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i relation til de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig. Du har altid ret til at få oplyst, præcis hvilke data vi opbevarer på dine vegne, og til at bede os om at rette eller slette data, der er unøjagtige, hvis det er tilladt i henhold til national lovgivning og regler. Vi har processer på plads, der gør det muligt for dig at udøve dine rettigheder og sikrer, at vi kan opfylde dine ønsker vedrørende de personlige oplysninger, vi opbevarer om dig.

Adgang til at læse din journal
Som patient har du ret til at læse din egen journal og få en journalkopi. Din journal fra Capio lægges ikke på sundhed.dk, men du kan rekvirere en kopi af din journal ved at kontakte os. Før vi kan opfylde din anmodning, kan vi bede dig identificere dig og give os yderligere oplysninger om din anmodning. Vi vil svare på din anmodning inden for en passende tidsramme og under alle omstændigheder inden for den tidsramme, der kræves i henhold til gældende lovgivning.

Din henvendelse skal indeholde følgende:

 • Navn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Hvordan du ønsker at få kopierne (som pdf sendt via vores online patientkommunikationsportal eller ved at hente kopien på hospitalet)
 • Hvilken afdeling du besøgte
 • Hvilket år og helst den specifikke dato for dit besøg

Korrektion af fejlagtige personoplysninger
Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at de personlige oplysninger, vi har om dig, er korrekte, fuldstændige og præcise. Det er dog dit ansvar at sikre, at du giver os korrekte, nøjagtige og fuldstændige oplysninger, og at du holder dine kontaktinformationer opdaterede.

Du har ret til at begære korrektion af fejlagtige oplysninger, herunder oplysninger i din patientjournal, ved at henvende dig til det pågældende behandlingssted. Hvis der ikke kan opnås enighed om formuleringen i din patientjournal, har du ret til at få indskrevet din formulering/mening i journalen.

Det er vigtigt, at vores kontaktoplysninger til dig er korrekte. Hvis du skifter adresse eller ændrer telefonnummer eller mailadresse under dit behandlingsforløb, vil vi bede om, at du meddeler os dette.

Klager

Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet overtrådt, når vi behandler data vedrørende dig, bedes du kontakte os, og vi vil svare dig rettidigt.

Vil du klage over, hvordan dine personoplysninger behandles og/eller beskyttes, eller vedrørende dine rettigheder, vil vi bede dig sende dine skriftlige kommentarer til os enten via mail til info@capio.dk eller som brev til dit behandlingssted. Vi besvarer alle klager skriftligt og registrerer klager i vores system.

Du kan også henvende dig til Datatilsynet, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet håndteret fejlagtigt af os.

Version: 5 – Revideret: Januar 2022

Personalet ved Capio har tavshedspligt, når det gælder oplysninger om dit helbred og andre personlige oplysninger, som personalet bliver vidende om under din behandling. Som udgangspunkt må ingen oplysninger derfor udveksles uden dit samtykke. Det gælder f.eks. oplysninger til din praktiserende læge, til pårørende og til andre myndigheder.

Personale, som er direkte involveret i det aktuelle behandlingsforløb, kan udveksle information om dette uden indhentet samtykke.

Capio videregiver aldrig oplysninger i videre omfang end påkrævet til det konkrete formål. Personalet vur­derer derfor altid relevansen af oplysninger, der videregives. Du har altid ret til helt eller delvist at frabede dig, at der videregives oplysninger.

Derudover findes der konkrete situationer, hvor sundhedspersonalet kan videregive helbredsoplysninger uden dit samtykke eller direkte har en pligt hertil (se nedenfor*).

Du kan altid helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke, hvis ikke videregivelsen er sket. Tilbagekaldelse har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden tilbagekaldelsen af samtykke.

Et samtykke til at udveksle oplysninger til brug for andet end aktuelle behandling gælder i et år. Som hovedregel kan du give samtykke til at videregive oplysninger, fra du er fyldt 15 år.

Regler om videregivelse af helbredsoplysninger samt behandling af personoplysninger findes i Sundhedsloven (2019) samt i EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) (2018).

*Uddrag af Sundhedsloven, kap. 9, offentliggjort 26.08.19:

Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med og efter behandling af patienter

§ 41. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner videregive oplysninger til andre sundhedspersoner om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten eller behandling af andre patienter.

Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når

[…]

4) videregivelsen er nødvendig til berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, herunder en patient, der ikke selv kan varetage sine interesser, sundhedspersonen eller andre,

5) videregivelsen sker til patientens alment praktiserende læge fra en læge, der virker som stedfortræder for denne,

[…]

Stk. 4. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget.

Stk. 5. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 4, skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning.

[…]

Stk. 8. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter denne bestemmelse, herunder om videregivelsens omfang og om gennemførelsen heraf.

Online dialog med lægesekretær

Login med MitID så du trygt og sikkert kan få afklaret dine spørgsmål online.

Priser & betaling

Se vores priser og læs mere om dine betalingsmuligheder.

Kontakt os i dag

Vores dygtige lægesekretærer sidder klar til at hjælpe dig.