Sidste nyt fra Capio


Flotte resultater i LUP-undersøgelsen 2020

Capio klarer sig rigtig flot i seneste LUP-undersøgelse, LUP 2020. Særligt blandt de indlagte patienter ligger vi over landsgennemsnittet på 30 af i alt 33 parametre. Dette er vi utroligt glade for og stolte over, og vi sætter stor pris på patienternes fine vurdering af vores hospital og arbejde.

Effekt af corona-pandemien

Hvad angår undersøgelsen blandt de ambulante patienter, er det klart at se, at Corona-pandemien og dens affødte både travlhed og restriktioner har kunnet mærkes hos vores patienter, trods vores vedvarende arbejde for at gennemføre vores programmer med mindst mulig påvirkning af patienterne. Det tager vi naturligvis til efterretning, og vi ser resultaterne som et springbræt til at optimere patientrejsen endnu mere.

Der er en række helt centrale punkter, vi ønsker at arbejde med, således at både vores patienter og deres pårørende får en god og tilfredsstillende oplevelse, når de besøger et af vores hospitaler. Vi vil gøre vores bedste for at alle patienter føler sig velkommen og oplever, at vi har den tid, der skal til for at kunne varetage netop deres problemstillinger. Og vi vil gøre vores bedste for, at både patienter og pårørende bliver inddraget i beslutningsprocessen i forhold til behandling.

Stor tilfredshed i egen tilfredshedsmåling

I Capios egen patienttilfredshedsmåling, som offentliggøres to gange årligt, er tilfredsheden også stor. Hele 99 % af vores adspurgte patienter angiver, at de ville anbefale Capio til en anden i deres omgangskreds, hvilket vi er meget stolte af. Resultater fra vores egen tilfredshedsmåling kan også tilgås her.

Vores fokus fremover

Det er tydeligt for os, at LUP-undersøgelsen 2020 er foretaget i en periode, hvor vi havde ekstraordinært travlt på vores hospitaler. Det er dog vigtigt for os, at vores service er den samme i både travle og mere rolige perioder. Derfor har Capios Kvalitetsråd igangsat et arbejde med LUP-undersøgelsens fokuspunkter for organisationen, så vores patienter kan blive endnu mere tilfredse med besøgene hos os.

Tilbage