Sidste nyt fra Capio


Pårørende: Bliv fortsat hjemme

Vi henstiller fortsat til, at pårørende bliver hjemme

Da smitte med COVID-19 er stigende, forsøger vi fortsat at mindske risikoen for yderligere smittespredning ved at holde antallet af personer på vores hospitaler og klinikker så lavt som muligt.

Derfor henstiller vi stadig til, at patienter møder op alene. Hvis en af følgende omstændigheder er tilstede, kan 1 pårørende medbringes:

  • Du er et mindreårigt barn.
  • Du er ikke i stand til at tage vare på dig selv (anvender hjælpemidler ved gang, dement, handicappet eller lign.).
  • Du skal igennem "den svære samtale".

Vi håber på jeres forståelse i denne specielle situation.

Vi opfordrer derudover alle både på og uden for hospitalet til at følge Sundhedsstyrelsens hygiejneråd.

Med venlig hilsen

Capio

Tilbage