Allergi, astma og lungesygdomme
Allergiske sygdomme

Allergiske sygdomme

Overfølsomhed betyder, at man reagerer på et eller flere stoffer, som andre mennesker normalt godt kan tåle.

Allergi er overfølsomhed betinget af en overreaktion i kroppens immunforsvar. Den type allergi, der er forbundet med høfeber, astma, fødevareallergi, insektstikallergi og lægemiddelallergi kaldes type 1 allergi eller allergi betinget af IgE-antistoffer.

Vores immunforsvar opfatter pludselig almindeligt forekommende stoffer, f.eks. i pollenkorn, skæl fra kæledyr eller i ellers gode fødevarer, som en potentiel fare, der skal bekæmpes. Kroppen danner såkaldte allergi-antistoffer rettet specifikt mod de pågældende stoffer (kaldet allergener), og disse antistoffer starter en allergisk reaktion, når man udsættes for de pågældende allergener. Allergi kan pga. disse antistoffer påvises eller afkræftes med allergitests, som dog altid skal fortolkes sammenholdt med patientens sygehistorie.

Hellerup
tlf. +45 3977 7070

Skørping
tlf. +45 9839 2244

Aarhus
tlf. +45 8612 1186

 

Speciallæger og behandlere