Behandling af allergiske sygdomme

Allergiske sygdomme

Overfølsomhed betyder, at man reagerer på et eller flere stoffer, som andre mennesker normalt godt kan tåle.

Allergi er overfølsomhed betinget af en overreaktion i kroppens immunforsvar. Den type allergi, der er forbundet med høfeber, astma, fødevareallergi, insektstikallergi og lægemiddelallergi kaldes type 1 allergi eller allergi betinget af IgE-antistoffer.

Vores immunforsvar opfatter pludselig almindeligt forekommende stoffer, f.eks. i pollenkorn, skæl fra kæledyr eller i ellers gode fødevarer, som en potentiel fare, der skal bekæmpes. Kroppen danner såkaldte allergi-antistoffer rettet specifikt mod de pågældende stoffer (kaldet allergener), og disse antistoffer starter en allergisk reaktion, når man udsættes for de pågældende allergener. Allergi kan pga. disse antistoffer påvises eller afkræftes med allergitests, som dog altid skal fortolkes sammenholdt med patientens sygehistorie.

 

Speciallæger og behandlere