Allergi, astma og lungesygdomme

KOL

KOL

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er den hyppigst forekommende lungelidelse. KOL er oftest forårsaget af tobaksrygning og forekommer derfor oftest hos rygere eller tidligere rygere. I de senere år har det dog vist sig at KOL også kan ramme personer, der aldrig har røget.

Ved KOL sker en langsom ødelæggelse af lungevævet, ofte kombineret med hoste og slimdannelse. Hovedsymptomet ved KOL er åndenød ved anstrengelse, og ved svær KOL åndenød selv ved ganske små anstrengelser og i hvile. Ved KOL kan der, især ved luftvejsinfektioner, optræde gentagne akutte forværringer, som kan kræve hospitalsindlæggelse.

KOL kan ikke helbredes, og man kan ikke genvinde ødelagt lungevæv. Det er derfor vigtigt, at sygdommen opdages, før den har medført større skader. Der skal, efter diagnosen er stillet, påbegyndes den rette behandling med rygestop, fysisk træning, rådgivning og medicinering. Du kan derved få et meget bedre liv med mindre risiko for forværringsperioder og opbremsning af

Andre lungesygdomme

Selvom KOL er den mest almindelige lungesygdom, er der også en del andre lungesygdomme, som kan forveksles med KOL.

Når sundhedsvæsenet stiler mod ’pakkeforløb’, kan det let overses, at alle ikke fejler det samme, og de sjældnere lungesygdomme overses. Derfor skal diagnosen først stilles efter en omhyggelig undersøgelse og vurdering, hvor der indgår lungefunktionsmåling og røntgenbillede samt eventuelt andre undersøgelser.

Læs mere her: https://www.lunge.dk/er-du-patient

Hellerup
tlf. +45 3977 7070

Aarhus
tlf. +45 8612 1186

 

Speciallæger og behandlere