Ultralydsscanning

Hvad er en ultralydsscanning?

Med ultralyd (lydbølger) kan man danne detaljerede billeder af kroppens indre organer, blodkar, muskler, sener og led. Ultralyd fungerer efter samme principper som ekkolod i en båd, men sender i stedet lydbølger ind i kroppen og indfanger ekkoerne af lyden. Til frembringelse af disse lydbølger anvendes specielle transducere (lydhoveder) under en ultralydsscanning.

Ultralyd kan ikke gennemtrænge luft og knogler og er derfor ikke anvendelig til diagnostik af knogle- og lungelidelser.

OBS! For at få foretaget ultralydsscanning skal der foreligge en henvisning fra din læge.

Den 1. september 2013 trådte en ny lovgivning om patientforsikring i kraft. Alle undersøgelser og behandlinger, som udføres efter denne dato, tillægges et gebyr på 5 % til dækning af den lovpligtige patientforsikring.

Priser - Ultralydsscanning

Ultralyd Pris
Ultralydsscanning Kr. 1.400,00
Ultralydsvejledt blokade v. speciallæge i reumatologi Kr. 2.000,00

 

 

Speciallæger og behandlere