Speciale
Psykiatri

Psykiatri - børn og unge

Psykiatrisk udredningsforløb og behandling - alderen 6-18 år

Udredningsforløbene tilbydes uden reel ventetid og foretages over kort tid, så de konkrete anbefalinger hurtigt kan udmøntes i behandling.

Vi kan foretage udredning af:

  • ADHD

  • Tics/Tourette

  • NLD

  • Autismespektrumforstyrrelse (aspergers, GUA, infantil og atypisk autisme)

Herunder også:

Komorbiditet i form af tilknytningsforstyrrelse, emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder, mental retardering.

Skørping
tlf. +45 9839 2244

Alle skal til en afklarende førstegangssamtale, hvor både forældre og barn deltager.
Efter samtalen vurderes det, om der skal iværksættes et udredningsforløb.

Inden henvisning til os skal der være foretaget en almindelig psykologisk undersøgelse/intelligenstest af barnet. Eksempelvis via Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) eller via barnets socialrådgiver.

Hvis den allerede er lavet, er kravet, at den ikke er mere end 2 år gammel.

Hvis den ikke er lavet, kan I, som forældre, kontakte ovenstående myndigheder.

Hvis det ikke er muligt at tilvejebringe testen, kan der i nogle tilfælde dispenseres.

Udredningsforløbet omfatter altid:

  • Legeobservation/diagnostisk interview

  • Lægeundersøgelse (somatisk/neurologisk)

  • Tilbagemelding til forældre

Netværksmøde med deltagelse af andre relevante voksne omkring barnet – PPR-psykolog, socialrådgiver, lærer, pædagoger, familiemedlemmer mv.

Som forældre bestemmer I selv, hvem der skal med til netværksmødet, og I inviterer selv de voksne, som I finder relevante.
Indholdet i udredningsforløbet afhænger i øvrigt af barnets alder og hvilke vanskeligheder der mistænkes.
Alle, uanset diagnose, får skriftlige specialpædagogiske anbefalinger udleveret.

Hvis en henvisning giver mistanke om autismespektrumforstyrrelse, suppleres udredningspakken med en ADOS undersøgelse.
ADOS undersøgelsen er en seance, som optages på video, hvilket kræver forældrenes accept.
Ved de øvrige diagnoser kan der foretages supplerende diagnostiske interviews.

Hvis det fortsatte forløb kræver medicinsk behandling, kan det foregå hos os – eventuelt i samarbejde med egen læge. Andre anbefalinger og tiltag skal typisk iværksættes via PPR og forvaltning.

Med udgangspunkt i barnets vanskeligheder og ressourcer kan psykoedukation introduceres.
Her fokuseres der på, hvordan barnet, og I som forældre, kan håndtere problemstillingerne i hverdagen.

For at udredning eller behandling af børn og unge kan finde sted, skal de der har forældremyndigheden (begge) være tilstede eller samtykke skriftligt. Det gælder også for eventuelt tvangsanbragte børn eller unge under 15 år.
Hvis det ikke er opfyldt, kan det blive nødvendigt at udskyde udredningen indtil forholdet er bragt i orden.

Akutte lidelser herunder spiseforstyrrelse, depression, OCD, psykose (hallucinationer) eller hvis hovedproblematikken er selvskadende adfærd.

 

Speciallæger og behandlere