Amal Durakovic

Overlæge, speciallæge i lungemedicin

Tilknyttede afdelinger
Capio Hellerup

Uddannelse

 • 2015: Speciallæge i Intern medicin, Lungemedicin
 • 2006: Lægevidenskabelig embedseksamen

Erfaring

 • 2020-: Speciallægekonsulent i Lungemedicin, Capio Privathospital
 • 2018: Indført proceduren: cryobiopsi som en del af udredning af Fibrose på Herlev-Gentofte Hospital
 • 2017-: Overlæge, Lungemedicinsk afdeling, samt Fagligt ansvarlig for afsnit for kikkertundersøgelser, Herlev-Gentofte Hospital
 • 2015-: Afdelingslæge, Lungemedicinsk afdeling, Herlev-Gentofte Hospital
 • 2013-2015: 1. reservelæge, Lungemedicinsk afdeling, OUH (hoveduddannelsesstilling)
 • 2011-2013: 1. reservelæge, Medicinsk afdeling samt Lungemedicinsk afdeling, Silkeborg sygehus (hoveduddannelsesstilling)
 • 2010-2011: Hoveduddannelsesstilling, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Sygehus
 • 2009-2010: Lungemedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital
 • 2009: Bagvagt, Kardiologisk og Endokrinologisk afdeling, Frederiksberg Hospital
 • 2008-2009: Introduktionsstilling, Kardiologisk og Endokrinologisk afdeling, Frederiksberg Hospital
 • 2017: Fagligt ansvarlig for afsnit for kikkertundersøgelser på Herlev-Gentofte Hospital

Øvrig information

Faglige medlemskaber

 • Dansk selskab for Lungemedicin
 • European Respiratory Society
 • 2020: Medicinrådets fagudvalgsmedlem udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab vedr. lungekræft

Publikationer  

 • Vitamin D status in patients with chronic obstructive pulmonary disease who participate in pulmonary rehabilitation. Journal Cardiopulm Rehabil Prev; 31(4):261-7.
 • Elektromagnetisk navigeret bronkoskopi kan anvendes til diagnostik af perifere lungeinfiltrater hos patienter med svært nedsat lungefunktion, Ugeskrift for læger 2013;175(20):1416-1419
 • Symptomscreening af patienter med KOL kan identificere patienter med behov for palliativ indsats, Ugeskrift for læger 2014;176:V02130097
 • Retrospective analysis of radial BUS outcome for the diagnosis of peripheral pulmonary lesion: sensitivity and complications, European Clinical Respiratory Journal 2015,2:28947