Connie Palle

Overlæge, ph.d., speciallæge i gynækologi

Tilknyttede afdelinger
Capio Hellerup

Introduktion

Overlæge i gynækologi på Capio

Overlæge Connie Palle har meget stor erfaring inden for operativ gynækologi, herunder såvel kikkertkirurgi og robotkirurgi som åbne indgreb. Connie har været overlæge på Herlev Hospital i mange år og har ekspertviden og erfaring inden for bl.a. gynækologisk onkologi, alle former for forstadier samt vulvasygdomme. Connie er ph.d., videnskabeligt aktiv og har været klinisk lektor samt kursusleder ved speciallægeuddannelsen i gynækologi.

Connie har meget lave komplikationsrater, hvilket bl.a. fremgår af DHHD (< 5 % ved hysterektomi).

Uddannelse

 • 2002: Ekspertuddannelse i gynækologisk kræftsygdom.
 • 1994: Speciallæge i gynækologi og obstetrik.
 • 1991: Ph.d. grad ved Københavns Universitet.
 • 1982: Lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet.

Erfaring

 • 2006-2014: Faglig ansvarlig og områdeleder for gynækologisk kræftsygdom, Herlev Hospital.
 • 2002-2014: Overlæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital.
 • 2001: Gynækologisk Klinik, Rigshospitlet.
 • 1995-1996: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Glostrup Hospital.
 • 1991-2014: Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital.

Gennemført ekspertuddannelse inden for gynækologisk kræftsygdom og behandlet talrige patienter med kræft på højt specialiseret niveau. Tillige stor erfaring med alle former for forstadier.
Betydelig erfaring inden for operativ gynækologi, herunder såvel kikkertkirurgi, robotkirurgi som åbne indgreb.
Kursusleder ved U-kursus i speciallægeuddannelsen siden 2006.
Klinisk lektor ved Københavns Universitet.

Øvrig information

Medlem af

 • Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG).
 • Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG). Formand for cervixgruppen 2006-2011. Bestyrelsesmedlem DGCG 2011-2014.
 • European Society of Gynaecological Oncology (ESGO).
 • Society of European Robotic Gynaecologic Surgery (SERGS).
 • Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til beskrivelse af kræftpakkeforløb 2008–2011.
 • Sagkyndig i gynækologi for Patienskadeankenævnet og Retslægerådet.